wtorek, 22 października 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 20.X.2013

Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:OHOŁOSZENNIA


1. Mynułoho czetwerha rozpoczawsia pered-podrużnij kurs. Zaniattia widbuwajut´sia zwyczajno dwiczi na tyżdeń i trywajut´ bila dwoch misiaciw. Najbłyżcza zustricz u wiwtorok, 22 żowtnia o 1915. Ce ostannij moment, szczob zapysatysia na cej kurs. Nastupna sesija peredbaczajet´sia z połowyny lutoho 2014 roku.

2. Siohodni widbuwajet´sia rachuwannia wirnych prysutnich w cerkwach na Liturhijach ta tych, szczo prystupajut´ do Sw. Pryczastia.

 3. Pryhadujemo, szczo czerez tyżdeń, w noczi z suboty na nedilu (27.10) nastupyt´ zmina czasu z litnioho na seredniojewropejśkyj. Hodynnyky perewodymo na odnu hodynu do zadu i spymo hodynu dowsze.

4. Cijeji ż nedili, 27 żowtnia 2013 roku, w naslidok domowłenosti naszoho Mytropołyta, Preoswiaszczenniszoho Archijepyskopa Iwana Martyniaka ta Mytropołyta Warszawśkoho Rymo-Katołyćkoji cerkwy, Kard. Kazimieża Nycza, widkrywajet´sia nowe hreko-katołyćke duszpastyrstwo w m. Pjaseczno. Joho duszpastyrem bude dobre nam widomyj o. Myrosław Turkot, swiaszczenyk Mukacziwśkoji jeparchiji HKC na Zakarpatti, jakyj czasto służyt´ Liturhiji tut z namy na Mjodowij. Służby Bożi budut´ służytysia kożnoji nedili o hod. 12:00 w kapłyci katołyćkoji himnaziji, jaka maje swij budynok w miśkomu parku w centri mista (w kuti wułyć Chyliczkowśkoji i Zgoda). Kapłyceju zawiduje paroch parafiji sw. Anny, szczo pry pł. Piłsudśkoho 10.
Komu wyhidno, o. Myrosław zaproszuje do Pjaseczna na perszu Służbu Bożu wże u najbłyżczu nedilu, 27 żowtnia, na hod. 1200: Piaseczno, Park Miejski (ul. Chyliczkowska 20e), kaplica w Katolickim Gimnazjum im. Hr. Cecylii Plater-Zyberkówny.

5. U ciomu tyżni mynaje 1-sza ricznycia smerti wydatnoho ukrajinśkoho poeta, Ostapa Łapśkoho, jakyj ostanni roky swoho żyttia prożyw u Warszawi; pochoronenyj na prawosławnomu kładowyszczi na Woli. Zaupokijnu Służbu Bożu z panachydoju widsłużymo w pjatnyciu, 25 żowtnia o hod. 1730.

6. U najbłyżczu subotu, 26 żowtnia o 1800 hodyni widbudut´sia zahalni zbory Parafijalnoji rady. Prysutnist´ usich człeniw obowjazkowa. Koły b chtoś iz naszych wirnych maw jakiś zauważennia czy propozyciji, można jich skłasty w parafijalnij kancelariji abo za poserednyctwom ełektronnoji poszty na adresu parocha abo koho-nebud´ iz człeniw Rady.

 7. Mynułoho tyżnia zwernułysia do mene z netypowym prochanniam: finansowo pidtrymaty juwiłejnyj zjizd orhanizaciji «Ukrajinśka Mołod´ – Chrystowi», jaku 80 rokiw tomu, u 1933 roci, zapoczatkuwaw Słuha Bożyj Mytropołyt Andrej Szeptyćkyj. Zjizd widbudet´sia u Lwowi 3.11.2013 r. Zwyczajno ne orhanizowujemo takych zbirok w naszij parafiji. Ałe możływo, szczo je miż namy kołyszni czy aktualni człeny abo prychylnyky UMCH, jaki chotiły b pidtrymaty cej juwiłejnyj zachid, to ż można ce zrobyty siohodni skławszy dobrowilnu pożertwu do puszky bila tetrapodu.

 8. Naszych studentiw ta praciujuczu mołod´ zaproszujemo na zustriczi, jaki prowodiat´sia u dwoch hrupach: odna pisla druhoji Liturhiji u pidwalnomu prymiszczenni bila ryznyci (studentśkomu pidwali); druha pisla Liturhiji wweczeri w zali pid cerkwoju.

9. Switłycia pid cerkwoju dije w nedili pisla wsich Służb Bożych, otże takoż pisla perszoji Liturhiji o 9-tij hodyni. Uweczeri tam widbuwajut´sia zustriczi mołodi. Szczyro zaproszujemo.

10. U ryznyci można prydbaty widrywni cerkowni kałendari na 2014 rik, Nowyj Zawit i Psałmy z komentarem, Katechyzm UHKC, mołytownyky toszczo.

 11. Żinky, jaki wże dowszyj czas praciujut´ u Warszawi prosyły zasterehty inszych pered neczesnymy pracedawciamy, jaki ne wypłaczujut´ swojeczasno nałeżnoji zarpłaty. Koły pisla misiacznoho prostroczennia terminu zarpłaty pracedaweć wam każe, szczo zapłatyt´ czerez misiać, ce może oznaczaty, szczo czerez misiać abo dwa zowsim zwilniat´ Was z roboty ne zapłatywszy niczoho abo duże symwolicznu sumu, a na wasze misce zatrudiat´ nastupnu osobu, z jakoju powedut´sia tak samo. Takym sposobom protiahom roku budut´ maty zrobłenu wsiu potribnu jim robotu ne wydawszy na ce ni kopijky, nażywajuczyś na najiwnosti, zalakanosti czy prosto ne bezwychidnomu położenni ludej, jaki pryjichały u poszukach praci do Warszawy i okołyć. Na naszu dumku, pro taki wypadky nałeżało b powidomlaty policiju. A pisla perszoho prostroczennia zarpłaty podumajte, czy ne zwilnytysia wam z cijeji roboty, szczob ne staty czerhowoju żertwoju jichnioji manipulaciji.

 12. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1100: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Hałyny i Iwanny
1800: za zdorowja Chrystyny

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon., 700:
1730: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Tarasa-Bohdana i Emiliji; Mariji, Wasyla, Marjany, Ołeny, Luby, Władysława, Wałeriji, Wiktoriji, Andżeliny, Ołeksandra, Petra

wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730: – za † Romana Kozaka w 40-wyj deń z Panachydoju
– pro Boże błahosłowennia uspich u praci ta potribni łasky dla Anny

ser. 700: za zdorowja i potribni łasky dla Mariji, Petra i wsich ridnych
1730: za †† Annu, Mychajła, Iwana, Ołeha, Petra, Mariji

czet. 700: pro Boże błahosłowennia dla Liliany
1730: za †† Jewu i Dmytra Hrochiw ta Ihnatija Hnatiuka z Panachydoju

pjat. 700:
1730: za † Ostapa Łapśkoho w 1-szu riczn. smerti z Panachydoju

sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za zdorowja chworoji Mariji

ned. 900: za †† z rodyny Pacan
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja Ołeha, Danyła, Rostysława, Liliji-Mariji, Mariji, Natali, Karoliny, chworoji Mariji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz