niedziela, 3 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


7.VII.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość św. Jana Chrzciciela - teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC zamieszczamy pod ogłoszeniami)


10.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2)  Dzisiejsza zbiórka na tacę przeznaczona jest na potrzeby Kurii Metropolitalnej. Zebrano łącznie 215 zł. 21 gr. oraz 50,5 UAH (według kursu średniego NBP z 1 bm. - 8 zł. 04 gr.). Po dodaniu do powyższych kwot złotówki ze zbiórki na Fundusz Misyjny z 19 czerwca br. otrzymamy sumę 224 zł. 25 gr. Po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, pozostałe 220 zł. 75 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii jako comiesięczne cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 2.004 zł. 21 gr. (minus 24 zł. kosztów wpłat).3)  Taca w przyszłą niedzielę, tj. 10 bm., przeznaczona będzie - zgodnie z wytycznymi Kurii z 28.I.2016 (l.dz. 55/I/2016) -  na potrzeby Stolicy Rzymskiej. Dotychczasową praktyką było przeprowadzanie zbiórki świętopietrza w sam dzień święta Apostołów Piotra i Pawła. W br. na świętopietrze przeznaczona zostanie taca z niedzieli poprzedzającej święto.


4) W związku z powyższym, bilans kolekt parafialnych przedstawiony zostanie w niedzielę 17 bm.


 
24 ♀ NARODZENIE CZCIGODNEGO SŁAWNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA I CHRZCICIELA PAŃSKIEGO JANA

TROPARION, ton 4.

Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, * czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić: * przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała * i rozwiązała się niemota ojca, * a światu zostało obwieszczone Wcielenie Syna Bożego.

KONDAKION, ton 3.

Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, * a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw; * kto włożył w Jordanie rękę na Tego, * Kogo przepowiadali prorocy, * okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.

PROKIMEN, ton 7.

Ps 63, 11 i 2.
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu * i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.

Apostoł: Rz 13, 11c-14, 4.

ALLELUJA

Łk 1, 68 i 76
Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził i uczynił odkupienie ludu Swego.
Stych: A ty, dzieciątko, nazwane będziesz prorokiem Najwyższego.

Ewangelia: Łk 1, 1-25, 57-68, 76 i 80.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 111, 7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy, * nie będzie się bał złych pogłosek, alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz