niedziela, 10 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 10.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


12.VII.2016 (wtorek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Apostołów Piotra i Pawła (troparion i kondakion w przekładzie śp. o. archim, Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

17.VII.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę zebrano dziś 236 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako świętopietrze. Całość zebranych we wszystkich parafiach pieniędzy Kuria przekaże na potrzeby Stolicy Rzymskiej.

3) Również w przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cel zewnętrzny, a mianowicie połowa zebranej sumy na Fundusz Synodalny UKGK, druga zaś połowa - na fundusz programu "Żywa Parafia". Tym niemniej za tydzień dokonane zostanie rozliczenie bilansu kolekt parafialnych oparte o wpływy ze skrzynki świeczkowej oraz wpłaty na subkonto Rady Parafialnej.12 LIPCA (29 CZERWCA st. st.)

WTOREK

♀ ŚWIĘTYCH CHWALEBNYCH I NAJWSPANIALSZYCH NACZELNYCH KORYFEUSZY APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA.
    Jakąż piękniejszą pochwałę można wydać o tych koryfeuszach apostołów od tej, jaką dał im Sam Pan mówiąc o jednym: "Błogosławiony jesteś" i "Ty jesteś Skała i na tej skale zbuduję Kościół Mój", a drugiego nazywając "Naczyniem wybornym przeznaczonym do tego, by znieść imię Moje przed książąt i królów"? ...Święty Piotr oddał życie za czasów Nerona w 67 roku przez ukrzyżowanie głową na dół, zostawiając po sobie na stolicy rzymskiej i na urzędzie przewodniczenia Kościołowi Powszechnemu świętego Linusa i jego następców aż do naszych czasów. Św. Paweł umarł też w Rzymie za Nerona jako męczennik przez ścięcie w tym samym czasie, jeśli wierzyć tradycji, co i św. Piotr.

TROPARION, ton 4.
Naczelni Koryfeusze apostołów * i nauczyciele całego świata, * proście Władcę wszechrzeczy o pokój dla świata * i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.

KONDAKION, ton 2.
Niewzruszonych i głoszących Bożą naukę heroldów, * kwiat Uczniów, przyjąłeś do siebie, Panie, * darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra. * Trudy ich i śmierć przyjąłeś ponad całopalne ofiary, Ty, jedynie darzący chwałą Swych Świętych.


Apostoł: Kor2 11, 21b-12, 9. Ewangelia: Mt 16,13-19.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz