niedziela, 17 lipca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 17.VII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) W następną niedzielę (24.VII.2016) zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) W piątek 15 bm. zmarł w szpitalu w Olsztynie Profesor Michał Łesiów, Nestor naszej Parafii. Urodzony 3 maja 1928 r., językoznawca, ukrainista, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS i KUL (życiorys naukowy - KLIKNIJ TU). Był aktywnym wiernym Kościoła greckokatolickiego, przez wiele lat wykładał jęz. staro-cerkiewno-słowiański oraz ukraiński dla alumnów greckokatolickich w Seminarium lubelskim. W naszej wspólnocie parafialnej pełnił przez długie lata funkcję lektora. Razem z Małżonką Marią ufundował dzwon MYCHAJŁO (MICHAŁ) i sfinansował renowację ikonostasu z Teniatysk dla cerkwi lubelskiej. Był również delegatem na Zgromadzenie Patriarchalne UKGK (Lwów 1998) i Zgromadzenie Eparchialne UKGK w Polsce (Przemyśl 2002). Św. Jan Paweł II odznaczył Profesora medalem Pro Ecclesia et Pontifice (1998).

 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Olsztynie, gdzie Profesor zmarł i gdzie zamieszkują Jego krewni.

Wo błażennom uspenii wicznyj pokoj podażd', Hospody, nowoprestawłennomu rabu Twojemu Mychajiłu, i sotwory Jemu WICZNUJU PAMIAT'!


3) Na tacę zebrano dziś 155 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na poczet kosztów przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako przeznaczona w połowie na Fundusz Synodalny UKGK, w połowie zaś na Fundusz Programu "Żywa Parafia".


4) Do skrzynki świeczkowej w bm. zebrano 105 zł. 85 gr., zaś 14 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej 1.500 zł. (opłata 9 zł.). Bilans kolekt parafialnych po uwzględnieniu powyższego jest zatem następujący: zebrano 7.116 zł. 64 gr., wydano z gotówki 325 zł. 99 gr., wpłacono 7.000 zł. (koszty 41 zł. 90 gr.).


5) Kolejne ogłoszenia parafialne ukażą się, jeśli Bóg pozwoli, w niedzielę 14. sierpnia br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz