wtorek, 3 maja 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.V.2016

CHRYSTOS WOSKRESE!


1)  W Niedzielę Tomaszową czyli Przewodnią - tj. 8.V.2016 - zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2)  W dniach 27-30 kwietnia do skrzynki świeczkowej zebrano 44 zł. 78 gr. W niedzielę Zmartwychwstania zbiórka na tacę i ofiary do ww. skrzynki przyniosły łącznie 697 zł. 11 gr.; zaznaczyć należy, że Kuria Metropolitalna w bm. na cathedraticum wyznaczyła tacę z Niedzieli Przewodniej. 2 bm. do skrzynki świeczkowej trafiło 15 zł. 50 gr., zaś w dniu dzisiejszym - 25 zł. 50 gr. Zatem łączna suma ofiar złożonych na rzecz Parafii od 27 kwietnia po dziś dzień wyniosła 782 zł. 89 gr. Jednocześnie 25 kwietnia br. wpłacono na 
subkonto Rady Parafialnej1.100 zł. (opłata 6 zł. 60 gr.). Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 5.204 zł. 95 gr., wydano z gotówki 215 zł. 99 gr., wpłacono 4.400 zł. (koszty 26 zł. 30 gr.).

3) Tradycyjna zbiórka na pomoc Kościołowi w Ziemi Świętej przyniosła w dniach 29-30 kwietnia br. łącznie 298 zł. Na tacę w Poniedziałek Wielkanocny, przeznaczoną na Fundusz Pomocy Bratniej (dla najuboższych parafij Archidiecezji)  zebrano 147 zł. Kwoty te zostały (na koszt wpłacającego) zaokrąglone do, odpowiednio, 300 i 147 zł., a następnie wpłacone na konto Kurii (również na koszt wpłacającego).

4) Z uwagi na trwającą ciągle dystrybucję świeczek wielkanocnych CARITAS eparchialnej zbiórka na Fundusz Miłosierdzia została tymczasowo zawieszona. Zebrane dotychczas środki, zgodnie z ubiegłotygodniowym ogłoszeniem, zostały wpłacone na konto CARITAS łącznie z pieniędzmi zebranymi w ramach ogólnoeuropejskiej zbiórki na rzecz ofiar wojny na wschodzie Ukrainy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz