niedziela, 29 maja 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.V.2016

CHRYSTOS WOSKRESE!1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


4.VI.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

5.VI.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W sobotę 5 czerwca br. po nieszporach zebranie Towarzystwa OBNOWA na plebanii (ok. 18.45). 


3) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 305 zł. 80 gr. oraz 20 UAH (odpowiada 3 zł. 14 gr. wg. kursu średniego NBP z 27 bm.), czyli łącznie 308 zł. 94 gr.  Jednocześnie 100 zł. wydano p. J. Szwajcowskiemu jako refundację kosztów nabycia węgielków do kadzielnicy oraz paliwa do kosiarki (cena wg. paragonów odpowiednio 60 i 38,38 zł.). Bilans kolekt parafialnych jest zatem następujący: zebrano 6.185 zł. 79 gr., wydano z gotówki 315 zł. 99 gr., wpłacono 5.500 zł. (koszty 32 zł. 90 gr.).

4) Zakończyła się ostatnia zbiórka na koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Zebrano łącznie 83 zł. 40 gr. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 40 gr. na koszty przekazu, zostanie przesłana na konto Kurii Metropolitalnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz