niedziela, 5 czerwca 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 5.VI.2016

CHRYSTOS WOSKRESE!


1) Rozkład celebracji na najbliższy tydzień:


9.VI.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Wniebowstąpienia Pańskiego - teksty zmienne Liturgii świątecznej w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

11.VI.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory 

12.VI.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (Niedziela 318 Ojców I Soboru Powszechnego w Nicei - teksty w przekładzie o. Romana pod tekstami święta Wniebowstąpienia)


2) Po nieszporach sobotnich (ok. 18.45) spotkanie T-wa OBNOWA na plebanii.


3) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 328 zł. 70 gr. oraz 19 euro 45 centów (kurs średni NBP z 3 bm. - 4,3913 zł. za 1 euro), czyli 85 zł. 41 gr. Łączna kwota to 414 zł. 11 gr. Po odjęciu 3 zł. 50 gr. na poczet kosztów przekazu, 410 zł. 61 gr. zostanie wpłacone na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 1.779 zł. 96 gr. (minus 20 zł. 50 gr. kosztów).


4) Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby greckokatolickiej wspólnoty seminaryjnej w MWSD w Lublinie. Prosimy o hojne wsparcie!


5) Bilans kolekt parafialnych zostanie podany w niedzielę 12 lub 19 bm. (kiedy to środki z tacy przeznaczone będą na potrzeby Parafii).


6) W niedzielę 19 bm. (święto Pięćdziesiątnicy) zostanie przeprowadzona osobna zbiórka do skarbony na potrzeby Funduszu Misyjnego.CZWARTEK
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
            Od dziś w Liturgii nie ma osobliwości paschalnych.
            Zakończenie uroczystości Wniebowstąpienia ma miejsce w piątek przed Piećdziesiątnicą.

 

Antyfona pierwsza
Ps 46,2-4 i 6.
- Wszystkie narody klaskajcie rękami,* wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy, zbaw nas, Zbawicielu.
- Albowiem Pan wysoki, straszny,* król wielki nad wszystką ziemią.
- Podbił ludy pod nas* i narody pod nogi nasze.

Antyfona druga

Ps 47,2-5.
- Wielki Pan i chwalebny bardzo* w mieście Boga naszego, na górze świętej Jego.
Refren: Zbaw nas, Synu Boży, wstępujący w chwale, śpiewających Ci: alleluja.
- Stoi mocno ku radości wszystkiej ziemi góra Syjon, strona północna,* miasto króla wielkiego.
- Bóg w domach jego będzie poznany,* kiedy go obroni.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona trzecia

Ps 48,2-5.
- Słuchajcie tego wszystkie narody, bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie.
TroparionWniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
- Wszyscy synowie ziemi i synowie człowieczy, wespół wszyscy: bogaty i ubogi.
- Usta moje będą mówiły mądrość, a rozmyślanie serca mego roztropność.

ŚPIEW NA WEJŚCIE

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
TROPARION, ton 4.
Wniebowstąpiłeś chwalebnie, Chryste Boże nasz,* uweselając Swych uczniów obietnicą posłania Świętego Ducha,* i Swoim błogosławieństwem umacniając ich w przekonaniu,* że Ty jesteś Synem Bożym, Zbawicielem świata.
KONTAKION, ton 6.
Wykonałeś względem nas Boży plan zbawienia,* połączyłeś ziemię z niebem,* potem uniosłeś się w chwale, Chryste Boże nasz,* absolutnie się nie oddalając,* lecz pozostając nieodłączny* i wołając do kochających Cię: "Jam jest z Wami i nikt nie może wam szkodzić."
PROKIMEN, ton 7.
Ps 107,6 i 1.   
Podnieś się na niebiosa, Boże,* a po wszystkiej ziemi chwała Twoja.
Stych: Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje, będę śpiewał i grał w chwale mojej.
Apostoł: Dz 1,1-12

ALLELUJA

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu i Pan przy głosie trąby.
Stych: Wszystkie narody klaskajcie rękami, wykrzykujcie Bogu głosem wesela.
Ewangelia: Łk 24,36-53.

W miejsce Prawdziwie godną aż do Zakończenia uroczystości śpiewa się:
Uwielbiaj, duszo moja,* Dawcę życia wstępującego z ziemi do nieba.
Irmos: Ciebie, która w sposób przechodzący ludzkie pojęcie i słowa,
stałaś się Matką Boga
i niewymownie w czasie zrodziłaś Ponadczasowego,
my, wierni, jednomyślnie uwielbiamy.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ

Ps 46,6.
Wstąpił Bóg wśród wesołego śpiewu* i Pan przy głosie trąby, alleluja 3x.
W miejsce Widzieliśmy światłość śpiewa się troparion o Wniebowstąpieniu aż do Zakończenia.


NIEDZIELA SIÓDMA po WIELKANOCY
Niedziela o 318 Ojcach Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei
TROPARION niedzielny, o Wniebowstąpieniu i o Ojcach, ton 6.
TROPARION o OJCACH, ton 8.
Nieskończenie chwalebny jesteś, Chryste Boże nasz,* ponieważ ustanowiłeś na ziemi naszych Ojców, jak gwiazdy na niebie* i przez nich doprowadziłeś nas do prawdziwej wiary.* Bogaty w miłosierdzie, chwała Tobie.
 PROKIMEN, ton 8.
Dz 3, 26 i 27.  
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, * i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Dz 20,16-18. 28-36.
 ALLELUJA
Ps 49, 1 i 5.    
Bóg, nad bogami Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu.
StychZgromadźcie Mu świętych Jego, którzy zawierają przymierze z Nim przy ofiarach.
Ewangelia: J 17,1-13.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokości.
I drugi: Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi chwała,* alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz