niedziela, 1 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 8.XI.2015, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) Na tacę zebrano dziś 186 zł. 78 gr. Jak w każdą I niedzielę miesiąca, pieniądze te zostaną - po strąceniu 3 zł. na poczet opłaty pocztowej - przesłane na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum.


3) Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 26 zł. 15 gr., z czego 5 zł. 60 gr. wypłacono kapłanowi zastępującemu Ks. Proboszcza na Boskiej Liturgii (refundacja kosztów przejazdu). W kasie pozostało zatem 20 zł. 55 gr., co po uwzględnieniu "bilansu gotówki" za ubiegły miesiąc daje wynik minus 234 zł. 18 gr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz