poniedziałek, 16 listopada 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.XI.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji na następny tydzień:


18.XI.2015 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

21.XI.2015 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - Synaksa św. Archistratega Michała i wszystkich Mocy Bezcielesnych (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC publikujemy pod ogłoszeniami)

22.XI.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 145 zł. 52 gr., z czego 23 zł. 10 gr. wydano p. J. Szwajcowskiemu jako refundację zakupu akcesoriów do czyszczenia kadzielnic. Kwota pozostała (122 zł. 42 gr.) przypada Radzie Parafialnej. Ponieważ w dniu 10 bm. dokonano wpłaty awansem na subkonto Rady z tytułu kolekt listopadowych w kwocie 1100 zł. (koszt przekazu 5 zł. 50 gr.), obecny "bilans gotówkowy" wynosi minus 1009 zł. 35 gr.

3) Prowadzona dziś była również osobna zbiórka na koszty organizacji Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Zebrano 21 zł. 20 gr. Po strąceniu 1 zł. 20 gr. na koszty przekazu, pozostała kwota (20 zł.) wpłacona zostanie na konto Kurii Metropolitalnej.


8 + Sobór św. Archanioła MICHAŁA i pozostałych Bezcielesnych Mocy.
Aniołowie są bezcielesnymi czystymi duchami obdarzonymi naturalną inteligencją, siłą woli, i pięknością, które nie dają się porównać z ludzkimi. Bóg ich postawił jako stróżów i przewodników narodów i każdego pojedynczego człowieka. On zobowiązuje ich do strzeżenia tych, którzy mają w Nim nadzieję, aby „niedola nie przystąpiła do nich, a cios nie spotkał ich namiotu”. W niebie nieustannie oglądają oblicze Boga, śpiewają hymn trójświęty, wstawiają się za nami i cieszą się z jednego grzesznika, który się nawraca. Jednym słowem, aniołowie, służąc Bogu, oddają nam tyle przysług, że karty Pisma świętego są nimi przepełnione.
Za św. Dionizym Areopagitą podaje się, że aniołów jest trzy hierarchie i dziewięć chórów; w pierwszej hierarchii: Serafiny, Cherubiny i Trony, w drugiej: Państwa, Moce i Władze (zwierzchności), w trzeciej: Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie. Popularne są imiona aniołów: Michała, Gabriela, Rafała.
                Dlatego Kościół, aby uhonorować tych sług Boga, naszych orędowników i stróżów, obchodzi dziś to wspólne ich uczczenie.


Służba wspólna o Aniołach (2).
TROPARION, ton 4.
Wojsk Niebieskich wielcy Wodzowie, * prosimy was nieustannie, my niegodni, * abyście nas osłonili cieniem skrzydeł niematerialnej waszej chwały * zachowując nas usilnie modlących się i wołających: * od nieszczęść wybawcie nas, Wodzowie Niebieskich Mocy.
KONDAKION, ton 2
Wielcy Boży wodzowie, * słudzy chwały Bożej, * dowódcy aniołów i nauczyciele ludzi ! * Wypraszajcie dla nas wszystko, co pożyteczne * i bogate miłosierdzie, jako wielcy Wodzowie Bezcielesnych.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 103, 4 i 1.                                                                                                                                  
Czynisz z aniołów Twoich wichry, * a ze sług Twoich ogień palący.
Stych: Błogosław, duszo moja, Panu; Panie, Boże mój, bardzoś się mocny okazał.
            Apostoł: Hbr 2, 2-10.
ALLELUJA
Ps 148, 2 i 5.                                                                                                                                  
Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie go wszystkie wojska Jego.
Stych: Albowiem On rzekł i zostały uczynione, On rozkazał i zostały stworzone.
            Ewangelia: Łk 10, 16-21; lub Mt 13, 24-30; 36-43.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 103, 4.
Czynisz z aniołów Twoich wichry, * a ze sług Twoich ogień palący, alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz