niedziela, 19 października 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.X.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) W niedzielę 26.X.2014 zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) We środę 22 bm. o 16.00 na Zamku Lubelskim odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora h.c. Panu Profesorowi A.D. Rotfeldowi, b. wiceministrowi i ministrowi spraw zagranicznych RP, uratowanemu od Zagłady w latach II wojny światowej przez greckokatolickich mnichów reguły studyckiej z Ławry Uniowskiej, pod przewodem ówczesnego ihumena, bł. Klemensa Szeptyckiego.
Polecamy lekturę wspomnień Prof. Rotfelda.

3) W dzisiejszą niedzielę w naszej Parafii przeprowadzone zostało - tak jak w innych parafiach katolickich w Polsce - firmowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego liczenie wiernych obecnych na Boskiej Liturgii (z wyłączeniem dzieci poniżej 7 lat) oraz przystępujących do Komunii św.
Liczba obecnych wyniosła 53 (bez duchownych), w tym 29 płci żeńskiej i 24 męskiej. Komunikujących (bez duchownych) było 17, w tym niewiast 8, a mężczyzn 9.

4) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 196 zł. 63 gr.  Kwota kolekt październikowych wzrosła zatem do 611 zł. 93 gr.

5) Rodziców dzieci uczęszczających na katechezę uprasza się o sprawdzenie skrzynek poczty elektronicznej. Nastąpiły ważne zmiany organizacyjne w kwestii planowanego na sobotę 25 bm.
wyjazdu do Warszawy. Osoby, które nie potwierdzą e-mail'em do godz. 16.00 w poniedziałek 20 bm. zainteresowania wyjazdem na nowych zasadach, będą tym samym uznane za niezainteresowane wyjazdem. UWAGA! Zmiany, o których mowa, NIE dotyczą odpłatności. Osoby, które dotąd nie wyrażały zainteresowania wyjazdem, mogą ciągle zmienić zdanie (do 16.00 w dniu 20 bm.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz