poniedziałek, 12 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 11.X.2015

Sława Isusu Chrystu!
1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:


14.X.2014 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Opieki Matki Bożej, wspomnienie św. Ananiasza i św. Romana Melodosa (Słodkopiewcy), diakona i hymnografa; krótkie objaśnienia i teksty troparionów z witryny śp. Ojca Archimandryty Romana Piętki MIC (1937-2011) pod ogłoszeniami


17.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory (UWAGA! Możliwość odwołania ze względu na wyjazd służbowy Ks. Proboszcza - proszę śledzić ogłoszenia!)
(NIESZPORY 17.X.2015 ODWOŁANE!)
18.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 302 zł. 60 gr. Stan zebranych środków dostępnych w gotówce wzrósł zatem do 325 zł. 93 gr.3) W najbliższą niedzielę (18 bm.) przeprowadzona zostanie zbiórka (oddzielna od cotygodniowej zbiórki na tacę) na Fundusz Stypendialny CARITAS naszej Archidiecezji.

 1 ♀ OPIEKI MATKI BOŻEJ. - Św. apostoła ANANIASZA, z 70 uczniów Pana i św. ojca naszego ROMANA, śpiewaka.
            Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy zostało ustanowione na wspomnienie wizji Matki Bożej okrywającej swoim płaszczem chrześcijan modlących się w czasie nabożeństwa w Konstantynopolu w czasie napadu wrogów na kraj w X wieku, którą miał św. Andrzej Szaleniec dla Chrystusa (wspomnienie 2 października).
                Św. Ananiasz (Ananias) jeden z 70 uczniów Pana, urodzony w Damaszku, ochrzcił tu św. Pawła apostoła (ok. 37), któremu Pan w objawieniu kazał tam przybyć (Dz 9,10-19). Głosił Chrystusa pośród Żydów i pogan. Gdy odmówił złożenia ofiary bóstwom pogańskim, został ukamienowany.
                Św. Roman (Rōmanos, rōmē gr, siła fizyczna, krzepkość; krzepki, dzielny) urodził się w Emezie w Syrii, był diakonem kościoła Zmartwychwstania w Bejrucie. W czasach cesarza Anastazego I (491-518) przybył do Konstantynopola i przebywał przy kościele Najśw. Bogurodzicy. Otrzymał dar układania kontakionów, jednostrofowych religijnych hymnów poetyckich; było ich ok. tysiąca; zachowało się do dziś zaledwie 85, z których bez wątpienia najpiękniejszym jest Kontakion na Boże Narodzenie. Jemu się przypisuje najpiękniejszy utwór poetycki w greckiej literaturze religijnej napisany ku czci Najśw. Maryi Panny, zwany Akatystem, perła liturgii bizantyjskiej, używany w nabożeństwach do dzisiejszego dnia, a ostatnimi laty rozpowszechniony również w obrządku łacińskim. Św. Roman pożegnał ziemię dla nieba ok. roku 560.
TROPARION, ton 4.
Uroczyście świętujemy dzisiaj, pobożni ludzie,* olśnieni twoim, Bogurodzico, przyjściem,* i spoglądając na twój przeczysty obraz z miłością wołamy:* osłoń nas czcigodnym swoim płaszczem,* i wybaw nas od wszelkiego zła,* prosząc Syna swojego o zbawienie dusz naszych.
KONTAKION, ton 3.
Panna dziś stoi przed nami w świątyni* i z rzeszą świętych niewidzialnie modli się za nas do Boga;* aniołowie z arcypasterzami składają pokłony,* apostołowie zaś z prorokami się radują,* bo za nas Bogurodzica prosi odwiecznego Boga.

TROPARION o apostole (4).

TROPARION o wielebnym (7B).

KONTAKION o św. Romanie, ton 8.
Boskimi cnotami Ducha od lat młodzieńczych,* nadzwyczaj mądry Romanie, zostałeś ozdobiony,* i stałeś się czcigodną ozdobą Kościoła Chrystusowego,* bo wspaniałym śpiewem, błogosławiony, go upiększyłeś.* Dlatego cię prosimy:* pragnącym udziel swojego boskiego daru,* byśmy mogli do ciebie wołać:* Witaj ojcze przebłogosławiony, ozdobo Kościoła.
KONTAKION o Ananiaszu, ton 2.
Orędowniku w modlitwach najgorętszy,* bardzo szybko odpowiadający na prośby,* przyjmij, Ananiaszu, nasze błaganie* i Chrystusa, jedynego przez świętych sławionego, proś dla nas o miłosierdzie.
Służba wspólna o Najśw. Bogurodzicy(1).

Apostoł: Hbr 9,1-7.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz