niedziela, 18 października 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 18.X.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji na następny tydzień:


22.X.2015 (czwartek) 19.00  Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - wspomnienie św. Apostoła Jakuba s. Alfeusza (wprowadzenie pióra śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami)

24.X.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

25.X.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 281 zł. 03 gr. Kwota dostępna w gotówce wzrosła zatem do 606 zł. 96 gr.

3) Zapowiedziana w poprzednich ogłoszeniach zbiórka na Fundusz Stypendialny CARITAS Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej przyniosła 250 zł. 51 gr. Po strąceniu 51 gr. na poczet kosztów przekazu, pozostałe 250 zł. zostanie wysłane na konto CARITAS.
9 + Św. apostoła JAKUBA syna Alfeusza i wielebnego ojca naszego ANDRONIKA i małżonki jego ATANAZJI.
Nowy Testament wspomina o trzech Jakubach. 1Jakub, syn Zebedeusza i Salomei. On jest nazwany Jakubem Starszym. To brat Jana Apostoła i Ewangelisty, z którym razem został powołany do grona Dwunastu. Obaj otrzymali od Jezusa przydomek Boanerges, tzn. synowie gromu; wraz z Piotrem Apostołem należeli do najbardziej zaufanych uczniów Jezusa i byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa i Jego męki. W roku 42 został on zamordowany na rozkaz króla Heroda Agryppy I (Dz 12,2). To drugi męczennik po św. diakonie Stefanie (Szczepanie). W Europie czczony jest przede wszystkim jako patron podróżujących. Tradycja o jego działalności w Hiszpanii jest pozbawiona jednak podstaw. Jego wspomnienie obchodzimy 30 kwietnia. 2Jakub Apostoł, syn Alfeusza, którego zwykle błędnie utożsamia się z Jakubem, kuzynem, w języku biblijnym „bratem Pańskim” i bratem Judy Tadeusza; obecność jego matki, Marii, pod krzyżem Chrystusa Pana, jest wspomniana w Ewangeliach; wiadomo o nim tylko, że należał do grona Dwunastu, i był bratem św. Mateusza. Jego wspomnienie jest 9 października. 3.Jakub brat Pański, z 70-ciu apostołów, a zarazem pierwszy biskup Jerozolimy. Prawdopodobnie syn Kleofasa i Marii, jeden z czterech „braci”, bliskich krewnych Jezusa; w ewangelii Mk 15,40 z przydomkiem „Mniejszy”; tradycja przypisuje mu autorstwo listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma św. Odegrał wielką rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15, 13 nn). Jego wspomnienie jest 23 października, w niedzielę po Bożym Narodzeniu i 4 stycznia.
                Św. Andronik (Andronikos, zwycięzca mężczyzn gr) pochodził z Antiochii Syryjskiej. Żyjąc w świecie razem ze swoją żoną św. Atanazją (Athanasia, zmartwychwstała gr), podobali się Bogu, zmarli w podeszłym wieku w V stuleciu.
                TROPARION o apostole (4).
KONTAKION, ton 2.
Uwielbiajmy pochwalnymi śpiewami Jakuba,* głosiciela ewangelii,* co w dusze pobożnych na trwale wsiał dogmaty mądrości.* Bo on stoi przed tronem Pana chwały* i, ciesząc się razem ze wszystkimi aniołami,* modli się nieustannie za nas wszystkich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz