niedziela, 6 września 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.IX.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


11.IX.2015 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - wspomnienie Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela (Hławosiky) - teksty święta w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC pod ogłoszeniami

12.IX.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

13.IX.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Zgodnie z naszym prawem eparchialnym, kwota zebrana na tacę w pierwszą niedzielę każdego miesiąca stanowi cathedraticum i winna być przekazana Kurii Metropolitalnej. Zgodnie z informacją podaną 5 lipca br.,  z uwagi na przewidywane trudności techniczne z należytym obliczeniem kwoty cathedraticum sierpniowego, "taca" z I niedzieli lipca (245 zł. 70 gr.) została podwojona, zaokrąglona w górę do pełnych setek i wpłacona na konto Kurii jako cathedraticum za lipiec i sierpień (z góry). Ponieważ jednak kwota "tacy" z 2 sieronia br. została obliczona i wynosi 164 zł. 40 gr., wypada skorygować kalkulację cathedraticum za cały III kwartał br. Otóż łączna kwota faktycznie zebrana wynosi 245,7 (5.VII) + 164,4 (2.VIII) + 207,2 (dziś)=617,3. Od tejże kwoty odjąć wypada wpłacone w lipcu 500 zł. plus koszty przekazu (3 zł.). Wynik, czyli 114 zł. 30 gr., po strąceniu 3 zł. na koszty przekazu, zostanie wpłacony na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum wrześniowe. Różnicę między kwotą owej daniny a faktycznym stanem dzisiejszej "tacy" zaliczy się na poczet przychodów Parafii (207,2-114,3=92,9).

3) Uwzględniając wyliczenia z pkt 2 oraz fakt, że do skrzynki świeczkowej w ostatnim tygodniu zebrano łącznie 29 zł. 69 gr., suma środków dostępnych w gotówce wynosi obecnie 381 zł. 39 gr.(92,9+29,69+258,8=381,39). 

29 ♀ Ścięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA. Dzień postny.
                Herod Antypas kazał ściąć głowę św. Janowi około Paschy. Ta data jest raczej rocznicą poświęcenia kościoła w Sebaście w Samarii, gdzie czczono grób Poprzednika i proroka Eliasza. Stąd to święto zostało rozciągnięte na cały Kościół.
           
TROPARION, ton 2.
Wspomnieniu sprawiedliwego towarzyszą pochwały.* Tobie zaś, Poprzedniku Pański, wystarczy Jego świadectwo.* Ty naprawdę jesteś największy z proroków,* bo zostałeś uznany godnym ochrzcić w falach Przepowiedzianego.* Cierpiałeś więc za prawdę z radością,* i będąc w otchłani zwiastowałeś wcielonego Boga,* Który gładzi grzech świata* i okazuje nam wielkie miłosierdzie.

KONTAKION, ton 5.
Chwalebne ścięcie Poprzednika było bożym zamysłem,* aby przebywającym w otchłani zwiastował przyjście Zbawiciela.* Niech więc płacze Herodiada, która poprosiła o przestępne zabójstwo,* bo umiłowała nie prawo boże i nie wieczne życie,* ale złudne i doczesne.

PROKIMEN, ton 7.
Ps 63,11 i 2.
Sprawiedliwy będzie się weselił w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
ALLELUJA
Ps 91,13 i 14.
Sprawiedliwy jak palma rozkwitnie, rozmnoży się jak cedr na Libanie.
Stych: Zasadzeni w domu Pańskim, zakwitną w dziedzińcach domu Boga naszego.


Apostoł: Dz 13,25-33a. Ewangelia: Mk 6,14-30.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz