niedziela, 23 sierpnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 23.VIII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W piątek obchodzimy święto Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy (teksty w przekładzie polskim pióra śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami). W cerkwi lubelskiej Liturgii niestety nie będzie, święto Zaśnięcia celebrowane będzie w będącej własnością naszej Parafii cerkwi w Korczminie oraz przy źródełku po ukraińskiej stronie granicy (szczegółowy program zob. TUTAJ).

2) Organizowany jest wspólny wyjazd busem do Korczmina - prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ew. udziału do Ks. Proboszcza (s_batruch@poczta.onet.pl, tel. 603-762-946) lub Pani Katarzyny Darwaj-Dropko.

3) W niedzielę 30 bm. zapraszamy jak zwykle na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano 381 zł. 01 gr. Jednocześnie w ub. wtorek tj. 18 bm wpłacono awansem na subkonto Rady Parafialnej 1000 zł. (opłata za przekaz 5 zł.) tytułem kolekt sierpniowych. Zatem po uwzględnieniu owej wpłaty (1005 zł. z opłatą) suma kolekt dostępnych w gotówce wynosi obecnie 100 zł. 10 gr. (724,09+381,01-1005=100,1). Środki te zostaną włączone do kolekt wrześniowych.


15 SIERPNIA

PIĄTEK

 ♀ ZAŚNIĘCIE NAJŚW. PANI NASZEJ BOGURODZICY I ZAWSZE DZIEWICY  MARYI

TROPARION, ton 1.
Przy zrodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, * przy zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Matko Boża: * połączyłaś się ze źródłem życia, * Ty, która jesteś Matką Życia, * a przez swoje modlitwy * uwalniasz nas od śmierci.

KONDAKION, ton 2.
Ani grób ani śmierć nie miały władzy nad Matką Boga * nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezawodną nadzieją. * Ponieważ jest ona Matką Życia, * przeniósł ją do życie Ten, który zamieszkał w jej zawsze dziewiczym łonie.

PROKIMEN, ton 3
Łk 1, 46-47 i 48, pieśń Bogurodzicy.
Wielbi dusza moja Pana, * i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Apostoł: Flp 2, 5-11

ALLELUJA
Ps 44, 11 i 13
Słuchaj, córko, i patrz i nakłoń Twego ucha.
Stych: Obliczu Twemu kłaniać się będą wszyscy bogaci z ludu.

Ewangelia: Łk 10, 38-42 i 11, 27-28.


W miejsce Prawdziwie godne śpiewa się do Zakończenia święta:

Refren: Aniołowie widząc zaśnięcie Przeczystej, zadziwili się: * jak to Dziewica odchodzi z ziemi do nieba.
Irmos: W tobie, Najczystsza Dziewico, nie zachowane jest prawo natury:
przy rodzeniu Syna nietknięte pozostaje dziewictwo
i życie zaślubia się ze śmiercią;
po urodzeniu Syna pozostajesz dziewicą,
a po śmierci jesteś żywa
i nieustannie nas ochraniasz, Bogurodzico, jako swe dziedzictwo.

ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13
Kielich zbawienia wezmę * i imienia Pańskiego będę wzywać, alleluja 3x.

Po Liturgii poświęca się zioła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz