niedziela, 17 listopada 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 17.XI.2013Podajemy za witryną Ojców Bazylianów:1. Mynułoji nedili na stypendialnyj fond Karitasu naszoji Archijeparchiji, my zibrały 868 zł. Usim żertwodawciam szczyro diakujemo.
2. Siohodni zbyrajemo hroszi na dopomohu u pokrytti kosztiw nahłoji operaciji Nataliji, zarobitczanky z Ukrajiny, w jakoji nespodiwano pojawyłyś serjozni probłemy zi zdorowjam i potribna buła nehajna operacija. Dobrowilni pożertwy można skłasty do puszky Karitas bila tetrapodu.
3. Wczora hurtok naszych ditej pid prowodom p. Oksany Rudiak ta p. Ani Maszlanka braw uczast´ u Archijeparchijalnomu ohladi dytiaczoji tworczosti w Hurowi Iławećkomu. Szczyro diakujemo awtoru scenariju ta wsim, chto dopomahaw u pryhotuwanni wystupu.
4. U najbłyżczyj czetwer, 21 łystopada, wypadaje swiato Sw. Archystratyha Mychajiła. Swiati Liturhiji budut´ u nas o hod. 1000 ta 1800.
5. Czerez tyżdeń, w nedilu, 24.11, widznaczatymemo praznyk sw. swszczmcz. Josafata. Cioho dnia ne bude dijaty nasza switłycia. Swiato oczołyt´ i Bożym słowom podiłyt´sia o. mytrat Andrij Soroka – paroch hreko-katołyćkych parafij Pasłenka i Elbłonga. W Ełbłonzi nasza paarfija buduje chram, dosi korystajut´ z małeńkoji kapłyci, w jakij ne wsi możut´ zmistytysia. Krim cioho o. Andrij dowerszyw perenesennia derewjanoji cerkwy iz s. Kupna na Peremyszlszczyni do s. Godkowo b. Pasłenka, riatujuczy jiji wid pownoji rujiny. Tut bude wona służyty naszym wirnym, jaki prożywajut´ u Hodkowi j okołyciach. Zaraz do najbłyżczoji cerkwy majut´ po 20 i bilsze kiłometriw.
6. Pam\jat´ żertw Hołodomoru w naszij parafiji widznaczatymemo tyżdeń piznisze, w nedilu, 1 hrudnia. Na ostannij storinci wisnyka podajemo hrafik riznych zachodiw, jaki prochodytymut´ u Warszawi dla widznaczennia 80-ych rokowyn cioho henocydu na ukrajinśkomu narodowi.
7. Pryhadujemo, szczo krim katechez dla ditej i mołodi, pro jaki my postijno powidomlały, w naszij parafiji prowodiat´sia takoż katechezy dla dorosłych – u kożnu nedilu pisla druhoji Liturhiji w katechetycznomu zali bila spowidalnyć.
8. W ryznyci, krim Swiatoho Pyśma, mołytownykiw, katechyzmu toszczo, można prydbaty nowyj nomer Błahowista, jakyj pryswiaczenyj temi bat´kiwstwa. Zaochoczujemo czytaty Błahowist.
9. Powidomlajemo, szczo cioho tyżnia pojawyłasia drukom monohrafija prof. Ihoria Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem – istorija Hreko-Katołyćkoji Cerkwy w Polszczi w rokach 1944-1970, jaku wydało wasylianśke wydawnyctwo «Wasyliada». Knyżku można prydbaty u ryznyci – cina 67 zł.
10. Namirennia Swiatych Liturhij:
900: za † Jewheniju Słowikowśku
1100: pro Boże błahosłowennia dla rodyny Skirka
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia
pon., 700:
1730:
wiw. 700: za zdorowja: ……; ­
1730:
ser. 700: za †† Myrosławu, Irynu, Annu, Mariju
1730:
czet. Sobor sw. archistratyha Mychajiła i wsich nebesnych sył beztiłesnych
1000: na podiaku sw. Archistratyhu Mychajiłu za wsi oderżani łasky; za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: Mychajła; Mychajła, Mychajła
1800: za †† Mychajła, Francysku, Mariju, Tomu, Annu, Mychajła, Mykołu i wsich †† z rodyny, za duszi w czystyłyszczi; za †† Mychajła i Annu i za duszi nenarodżenych ditej;
pjat. 700: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla: otciw i bratiw Swiato-Uspenśkoho monastyria u Warszawi i Swiato-Mychajliwśkoho monastyria u Lwowi, o. Stepana, s. Weroniky, s. Iryny, Mychajła, Mariji, Mychajła, Hałyny, Jewhena
1730: za † Mychajła Pawluka
sub. 700: za pomerłych: ……
1730: za †† Katerynu, Francyska i wsich †† z rodyny
ned. 900: za †† Joana i Joannu Dzwinczyk
1100: pro Boże błahosłowennia dla parafijan
1800: za zdorowja i Boże błahosłowennia dla Ołeksandra i Maksyma Sycz
WARSZAWŚKI WIDZNACZENNIA 80-CH ROKOWYN
HOŁODOMORU W UKRAJINI 1932–1933 ROKIW
pjatnycia, 22.11.2013
1900: Dopowid´, wwedennia: «Hołodomor – fakty, interpretaciji» prof. Omelana Wiszky. Pokaz filmu «Żywi» (2008), reż. Serhij Bukowśkyj Przystanek Historia, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Marszałkowska 21/25.
subota, 23.11.2013
1100: Panachyda u prawosławnij cerkwi sw. Jana Klimaka na Woli za uczastiu Mytropołyta Warszawśkoho i wsijeji Polszczi – Sawy. Pokładennia kwitiw do Pamjatnoho znaku «Pamjati żertw Hołodomoru w Ukrajini 1932–1933 rokiw» na Wolśkomu prawosławnomu kładowyszczi.
1130: Apel dla miższkilnoho punktu nawczannia ukrajinśkoji mowy. Perehlad filmu «Żywi» (reż. Serhij Bukowśkyj) dla bat´kiw ditej miższkilnoho punktu nawczannia ukrajinśkoji mowy.
1400: Hromadśka akcija «Jednajemoś w pamjati» – zapałennia swiczok bila Pamjatnoho znaku «Pamjati żertw Hołodomoru w Ukrajini 1932–33 rokiw» u zahalnoukrajinśku hodynu pamjati Kładowyszcze na Woli.
nedila, 24.11.2013
1900: «Mołodiżni zustriczi» pryswiaczeni temi Hołodomoru Cerkwa Uspennia Preswiatoji Bohorodyci i Swiaszczennomuczenyka Josafata, zał u pidwali, wuł. Miodowa 16.
2050: Pokaz filmu «Technołohija Henocydu» (TVP Historia; 2 czastyny).
nedila, 1.12.2013
1100: Służba Boża za żertwamy Hołodomoru, chudożnij wystup parafijalnych ditej, opisla istoryczna zustricz u pidwali Cerkwa Uspennia Preswiatoji Bohorodyci i Swiaszczennomuczenyka Josafata, wuł. Miodowa 16.
czetwer, 5.12.2013
1530–1730: Perehlad filmu «Żywi» (reż. Serhij Bukowśkyj) ta debaty na temu Hołodomoru Uniwersytet Łazarśkoho, audytorija 130. wuł. Świeradowska43.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz