niedziela, 25 sierpnia 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.VIII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) We środę 28 bm. przypada święto Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o godz. 18.00.

W sobotę 31 bm. nieszpory o 18.00, zaś w niedzielę 1.IX.2013 - Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) Trwają Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa na granicy polsko-ukraińskiej. Szczegółowy program na 27-28 bm. poniżej:Granica – 702,  27 sierpnia,  Liski 
 • 11.00 Służba Boża w cerkwi w Liskach i panachyda
 • 12.30 Wspomnienie o księdzu M. Ripeckim na cmentarzu
 • 13.00 Przejście do wsi Białystok, panachyda za poległych we wsi Białystok
Granica – 702,  28 sierpnia,  Korczmin/Stajiwka (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Ulhówek)
 • 09.00 Mołeben do Bogurodzicy w cerkwi
 • 10.00 Procesja spod zabytkowej cerkwi w Korczminie, spotkanie na granicy
 • 11.00 Liturgia oraz poświęcenie wody przy cudownym jarmark twórczości regionalnej pogranicza
 • 13.00 Debata z udziałem ukraińskich i polskich dziennikarzy o współpracy transgranicznej
 • 18.00 Zamknięcie pieszego przejścia granicznego

   

   

  10-ta rocznica Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w Korczminie

  W tym roku Europejskie Dni Dobrosąsiędztwa odbędą się po raz dziesiąty w przygranicznych Korczminie/Stajiwce. Korczmin – mała miejscowość na polsko-ukraińskim pograniczu, stała się symbolem dialogu pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Jego los z jednej strony jest wyjątkowy, a z drugiej – pokazuje podobieństwo historycznych procesów i perypetii innych wiosek i miasteczek na pograniczu.
  „Przez Korczmin granica przechodziła kilka razy. Halicka, wołyńska, polska, ruska, austriacka, rosyjska, ukraińska… O ostatniej przynależności państwowej wsi zadecydowała umowa pomiędzy Polską i Związkiem Radzieckim o wymianie terytorium z dn. 15 lutego 1951 roku.” 1  Po ostatnim podziale wsi zabytkowa drewniana cerkiew została po jedną stronę granicy, a kapliczka Wniebowzięcia NMP, która została zbudowana przy cudownym źródełku – po drugą. Kiedyś i cerkiew i źródełko razem tworzyły miejsce odpustowe… Rozdzielono także ludzi, którzy wiele lat mieszkali obok siebie.
  Ponad 50 lat minęło by byli sąsiedzi mogli ponownie się spotkać, odwiedzić się nawzajem, zobaczyć miejsca, gdzie kiedyś bawili się w dzieciństwie.
  28 sierpnia 2004 roku granica pomiędzy Ukrainą i Polską przestała być ścianą nie do przekroczenia. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli i konsekwencji w działaniu ks. Stefana Batrucha z Lublina, graniczne druty kolczaste zostały podniesione by dawni sąsiedzi spotkali się, ich potomkowie odwiedzili ziemie ojców, by Ukraińcy i Polacy mogli na nowo poznać się.
  Takie były początki Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Dzisiaj jest to zjawisko, które ma miejsce nie tylko na terenach Lubelszczyzny i Lwowszczyzny, ale również i Podkarpacia i obwodu wołyńskiego. Są to spotkania duchowieństwa, przedstawicieli władz, artystów, działaczy społecznych, przedsiębiorców, ale w pierwszej kolejności – zwyczajnych ludzi.
  Dni Dobrosąsiedztwa odbywały się w Dołhobyczowie/Uhrynowie, gdzie już zostało zbudowane przejście graniczne, Zbereżu/Adamczukach, gdzie wspólny polsko-ukraińsko-białoruski teren Polesia Zachodniego UNESCO uznało za transgraniczny rezerwat biosfery, Kryłowie/Kreczowie, gdzie trwają działania w celu powstania turystycznego przejścia granicznego, Horodyszcze/Waręż, w którym to miejscu land-artowe 200-metrowe ryby w „wolnym przepływie” przekraczają granicę, Niżankowicze/Malhowice, gdzie już po raz czwarty odbędzie Forum Współpracy Transgranicznej.
  Zdjęcia z poprzednich edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa można obejrzeć tutaj: http://www.kordony.net/pl/galereya


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz