poniedziałek, 1 lipca 2013

Warszawa - ogłoszenia parafialne 30.VI.2013


Podajemy za stroną Ojców Bazylianów:

OHOŁOSZENNIA

1. U najbłyżczu nedilu, 7 łypnia, wypadaje swiato Rizdwa sw. Iwana Chrestytela. Swiati Liturhiji służytymut´sia zhidno z nedilnym rozporiadkom.

 2. Archijeparchialnyj widpust sw. Ap. Petra i Pawła u Chszanowi b. Ełku (na Mazurach) cioho roku perenesenyj na subotu, 13 łypnia. Toho dnia o 930 bude Mołebeń do Materi Bożoji, o 1000 Archijerejśka Służba Boża. Miscewyj paroch zaproszuje usich wirnych do uczasti u swiatkuwannia.

3. Siohodni bila 13-toji hodyny u switłyci pid cerkwoju widbudet´sia zustricz pro prawa ukrajinśkych praciwnykiw na polśkomu rynku praci. Jakszczo pid czas pryjomu na robotu was abo waszych znajomych wweły w omanu szczodo umow abo łehalnosti pracewłasztuwannia, jakszczo zmuszujut´ praciuwaty bilsze normy abo w duże pohanych umowach, ne wypłaczujut´ zarobitniu płatniu abo wypłaczujut´ jiji u nedostatniomu obsiazi, wykorystowujuczy wasz newrehulowanyj status, możete dowidatyś, jak sobi z cym radyty.

 4. Namirennia Swiatych Liturhij:

900: za † Iwana Dzwinczyka
1100: za duszi w czystyłyszczi
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan

NAMIRENNIA swiatych liturhij protiahom tyżnia

pon. 700: pro Boże błahosłowennia dla Jołanty i Petra Wojciechowśkych
wiw. 700: za zdorowja:
ser. 700: - za zdorowja Mychajłyny, Mariji, Andrija,Olhu, Nataliju, Wasyla;
- za † Mykołu
czet. 700:
pjat. 700: za zdorowja Iwanny, protoijer. Iwana, Wasyłynu-Iwannu, Anhełynu-Olhu, Mariju, protoijer. Wołodymyra
sub. 700: za pomerłych: …;
ned. 900: za †† z rodyny Pacan
1100: za † Serhija Martyniuka i wsich za †† z rodu
1800: pro Boże błahosłowennia dla parafijan


* * * * *
27 czerwnia 2013 r. widbułasia istoryczna podija, znaczennia jakoji ważko pereocinyty. Panachyda za żertwy wołynśkoji trahediji – ce spilna mołytwa ijerarchiw hreko-katołyćkoji ta rymo-katołyćkoji cerkow, jaki u prysutnosti Prezydenta Polszczi, zibrałysia, szczob mołytwoju wszanuwaty jich pam\jat´ i prosyty Boha pro myłoserdia.
Okrim mołytwy z ust Błażenniszoho Swiatosława ta Archyjepyskopa Ju. Michalika prozwuczały ważływi słowa, szczo złoczyn zawżdy je hrichom i obrazoju Boha. A sprawżnie pojednannia miż ukrajinśkym i polśkym narodamy możływe w dusi istyny i smyrennia. Prymyrennia miż narodamy możływe w dusi Swiatoho Jewanhelija, jake wczyt´ nas lubowju dołaty nenawyst´ i proszczaty błyżniomu tak, jak choczemo, szczob Boh nam proszczaw naszi prowyny.
Cia podija widbułasia na wysokomu derżawnomu riwni i prochodyła w naszomu monastyrśkomu chrami. JIJI pryhotuwannia wymahało bahatioch zachodiw i wełykoho trudu. U ce pryhotuwannia wkluczyłasia wsia nasza monastyrśka spilnota, otci i braty, a takoż naszi myriany.
Szczyru podiaku nasampered składajemo p. Myronu Syczowi, deputatu polśkoho Sejmu ta Hołowi Komisiji nacionalnych i etnicznych menszyn, ta Myrosławowi Czechu, jaki u prodowż misiaciw trudyłysia, pryhotowlajuczy cej wizyt na tak wysokomu derżawnomu riwni. Same jichnimy zachodamy Hława UHKC Swiatosław Szewczuk upersze w switi buw oficijno pryjniatyj Hołowoju Derżawy.
U bezposeredniomu pryhotuwanni cijeji istorycznoji podiji buły zadijani: Hołowa OUP w Polszczi, p. Petro Tyma ta joho spiwrobitnyky, parafijalna rada z perszym zastupnykom hołowy – p. Jurijem Rejtom, p. Bohumiła Berdychowśka.
Pryhotuwannia harnoho bukłetu pro prezentaciju naszoho monastyria i parafiji ce, miż inszym, zasłuha p. Ihoria Żytky. Kompetentnoju poradoju i wkładom kopitkoji praci posłużyw nam p. Edward.
Toż duże diakujemo jim, ta usim naszym parafijanam, jaki praceju, materialnymy pożertwamy i swojimy mołytwamy dopomahały nam u pryhotuwanni cioho zachodu.
Takoho uspichu my dosiahnuły zawdiaky harnoji spiwpraci duchowenstwa i myrian. My mohły nanowo doswidczyty prawdy, szczo w jednosti – syła narodu. Toż szcze raz szczyro Wam diakujemo i prosymo Dobroho Boha, szczob wynahorodyw Wam usim swojim szczedrym błahosłowenniam.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz