niedziela, 14 lipca 2013

Lublin - ogłoszenia parafialne 14.VII.2013

Sława Isusu Chrystu!


1) W ramach przeprowadzonej w dniu Świętych Piotra i Pawła (piątek 12 bm.) kolekty zebrano 133 zł. 54 gr. Suma ta, zaokrąglona w górę do 140 zł., zostanie jako Petriw hrisz (świętopietrze) wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej, Kuria zaś przekaże środki zebrane na ten cel we wszystkich parafiach eparchii metropolitalnej do Stolicy Rzymskiej.

2) Serdecznie zapraszamy na niedzielną Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma 21.VII.2013 o 10.00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz