poniedziałek, 25 lipca 2011

Internetowa TV Lublin o grekokatolikach

Polecamy uwadze internautów programy Internetowej Telewizji Lublin poświęcone grekokatolikom - lubelskim, ale nie tylko:

Święci Cyryl i Metody, Patroni Europy: o Słowiańskich Apostołach mówi w programie "Na Progu Wiary" archimandryta Sergiusz Gajek, wizytator apostolski dla grekokatolików na Białorusi.

"Prawosławni w wierze i katoliccy w miłości". W programie "Na Progu Wiary" Mariusz Deckert rozmawia z ks. mitratem drem Stefanem Batruchem, proboszczem parafii greckokatolickiej w Lublinie oraz prezesem Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza.

"Przebudzenie wędrującej świątyni" - o lubelskiej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia NMP, zbudowanej w XVIII w. w Uhrynowie (dziś Ukraina), na pocz. XX w. przeniesionej do Tarnoszyna (pow. tomaszowski), od 2000 r. służącej grekokatolikom Lublina.

"Granica, która łączy" Dwadzieścia lat po upadku komunizmu granica polsko-ukraińska nadal bardziej dzieli niż łączy oba narody. Codzienności wielogodzinnych kolejek na przejściach granicznych, wizom i trudnościom w normalnych kontaktach przeciwstawiają się młodzi Polacy i Ukraińcy, organizujący nad Bugiem Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. Czy idea cyklu imprez kulturalnych i sportowych, które odbywają się w wioskach i miasteczkach po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej stanie tym czym dla Polaków i Niemców symbolizuje Krzyżowa? W Samo Południe Mariusz Deckert rozmawia z ks. drem Stefanem Batruchem.

ŚWIATŁO IKONY w greckokatolickiej cerkwi na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej W Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się międzynarodowa wystawa ikon - ,,Światło Ikony". Wystawa rozpocznie się 25 czerwca 2011 r. (w sobotę) o godz. 16.00 i potrwa przez cały miesiąc. Patronat nad wystawą ikon, zorganizowaną w Cerwki pw. Najświętszej Marii Panny, objęli - ks. dr Stefan Jan Batruch, Pracownia Ikonograficzna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.

"Tutaj widzę Boga" - o bł. ks. Emilianie Kowczu Młodzież z Ukrainy oraz przedstawiciele władz polskich i ukraińskich spotkali się w Muzeum Obozu na Majdanku. Okazją do ekumenicznego spotkania była postać bł. ks. Emiliana Kowcza, który nazywany był "proboszczem Majdanka". Był on duchownym greckokatolickim, który trafił do obozu za udzielanie pomocy prześladowanym Żydom. Choć miał być jedynie numerem 2399, do historii przeszła jego postawa w trakcie pobytu w obozie i męczeńska śmierć. Papież Jan Paweł II w 2001 roku wyniósł ks. Emiliana Kowcza na ołtarze. Dziś delegacje gości wspominały błogosławionego, m.in. przedstawiciele hierarchów greckokatolickich. Złożono również kwiaty przy pomniku Walki i Męczeństwa oraz przed obeliskiem z przesłaniem bł. ks. Emiliana Kowcza: "Tutaj widzę Boga - Boga, który jest Jeden dla wszystkich nas, bez względu na nasze religijne odmienności". 

"Tajemnica Unickiego Cmentarza" - o zapomnianym dawnym cmentarzu greckokatolickim przy ul. Unickiej 8 w Lublinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz