wtorek, 19 lipca 2011

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2011 - program

Otrzymane od prezesa Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza ks. mitrata dra Stefana Batrucha:


Pogranicze to region, który leży na styku tradycji bizantyjskiej i łacińskiej oraz tożsamości: polskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Jest to obszar przenikania się kultury wschodniej i zachodniej co stanowi o jego walorach turystycznych, atrakcyjności oraz specyfice i bogactwie.
Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa zainicjowane w 2004 roku to jedyne na wschodniej granicy Polski przedsięwzięcie, realizowane na tak dużą skalę. Projekt jest wspólnym dziełem partnerów z Polski i Ukrainy. Odbywa się cyklicznie w ostatniej dekadzie sierpnia w różnych miejscowościach leżących tuż przy samej granicy. Do tej pory odbyło się siedem takich przedsięwzięć przy znakach granicznych: 702(Korczmin/Stajiwka), 803 (Dołhobyczów/Uhrynów), 835 (Kryłów/Kreczów), 1055 (Zbereżu/Adamczukach) gdzie na co dzień nie ma czynnego przejścia. Program tych spotkań obejmuje między innymi: występy zespołów, debaty o potrzebie współpracy, uroczyste wręczenia nagród pojednania polsko-ukraińskiego, modlitwy ekumeniczne w intencji dobrego sąsiedztwa, transgraniczne jarmarki, targi sztuki regionalnej, spotkania  przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz rządowych i samorządowych różnego szczebla. W miejscach, gdzie odbywają się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, artysta lubelski Jarosław Koziara stworzył cykl działań w krajobrazie na granicy pt. Żywioły. W roku 2008 był to żywioł ziemi, w 2009 r. żywioł ognia i wody, w 2010 r.  żywioł powietrza, czyli instalacje - rzeźby ptaków po obydwu stronach rzeki Bug. Koncepcja tegorocznych działań, to land art.  przy znaku granicznym 773 (Horodyszcze/Waręz), czyli plastyczne ukształtowane ziemi w formie ryby przecinającej linię granicy.
W bieżącym roku po raz pierwszy idea Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa zostanie zrealizowana na Podkarpaciu przy znaku granicznym 480 w Malhowicach/Niżankowicach.

W ramach programu Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa w 20011 r. zostały zaplanowany następujące działania:

Granica - 773
Czas; czerwiec-wrzesień
Miejsce: Horyszcze/Waręż (woj. Lubelskie, pow. Hrubieszowski, gm. Dołhobyczów)
Land Art. Festiwal - sztuka na granicy.
I etap, czerwiec -wykonanie znaku ryby z obydwu stron granicy,
II etap, lipiec - wysianie nasion,
III etap, sierpień - możliwość oglądania monumentalnego obrazu z lotu ptaka
oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej,
IV etap, wrzesień – wystawa fotograficzna land artu na granicy,
V etap, październik – wykonanie i druk plakatu
Sztuka krajobrazu czyli działanie artystyczne, którego obszarem jest przestrzeń ziemi przekształconej przez artystę ma pokazać, ze natura i sztuka jest ponad  granicami  umownie
ustanowionymi  przez człowieka. Land art  przez granicę zostanie wykonany przez
lubelskiego artystę Jarosława Koziarę.

Granica - 1055
Czas; 4-7 sierpnia
Miejsce; Zbereże/Adamczuki(woj. Lubelskie, pow. Włodawski, gm. Wola Uhruska)
Program:
Konferencja pn. „Współpraca transgraniczna”.
Transgraniczny Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej.
Spływ kajakowy Bugiem z Woli Uhruskiej do Zbereża.
Rajd rowerowy na trasie Wola Uhruska – Zbereże.
Autokarowa wycieczka krajoznawcza (Wola Uhruska, Uhrusk, Sobibór, Okuninka, Zbereże).
Wystawa prac poplenerowych, Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Kresy 92”.
Piknik Nadbużański.
Kino plenerowe – projekcja filmów regionalnych.
Modlitwa ekumeniczna.
Jarmark Nadbużański.
Występy zespołów, śpiewaczych, muzycznych, folklorystycznych, tanecznych.
Konkurencje rekreacyjno-sportowe.

Granica - 835
Czas; 13-14 sierpnia
Miejsce: Kryłów/Krecziw(woj.Lubelskie, pow. Hrubieszów, gm. Mircze)
Program:
Forum współpracy transgranicznej - dyskusje, debaty, prezentacje.
Występy zespołów folkowych.
Pokazy oraz loty balonami „ponad granicą”.
Pokazy fajerwerków.
Modlitwa ekumeniczna.
Gry integracyjne dla dzieci i młodzieży - zonglerka, body-art, chusty.
Historyczne rekonstrukcje –  turnieje rycerskie, obozy kozackie.
Prezentacja regionalnej twórczości - warsztaty, transgraniczny jarmark.
Zawody sportowe o Puchar Dobrosąsiedztwa - gry zespołowe, piłka nożna.
Festiwal teatrów ulicznych.
Galeria smaku – degustacja tradycyjnych wyrobów kulinarnych.
Koncert Granica -835.

Granica – 702
Czas:28 sierpnia
Miejsce: Korczmin/Stajiwka(woj.Lubelskie, pow. Tomaszów Lub., gm. Ulhówek)
Program:
Procesja z pod zabytkowej cerkwi w Korczminie.
Spotkanie na granicy przedstawicieli władz.
Ekumeniczna modlitwa.
Jarmark twórczości regionalnej pogranicza.
Występy zespołów folklorystycznych. 
Festiwal smaku – degustacja tradycyjnych wyrobów kulinarnych.
Spotkanie przedstawicieli władz regionalnych.

Granica - 480
Czas:3-4 września
Miejsce:Malhowice/Niżankowice(woj. Podkarpackie, pow. Przemyski, gm. Przemyśl)
Program:
Wystawa agrotechniki oraz małych i średnich przedsiębiorstw
Forum regionów partnerskich.
Wydarzenia związane z EURO – 2012, prezentacje miast biorących udział w rozgrywkach.
Projekt młodzieżowy - wspólne przygotowanie symbolicznej bramy, przejścia przez granicę.
Rozgrywki o Puchar Dobrosąsiedztwa.
Występy zespołów folkowych.
Pokazy balonowe  – ponad granicą.
Eurorepublika - quizy i konkursy o tematyce europejskiej „Labiryntami Europy”.
Jarmark trans graniczny.
Prezentacja organizacji, stowarzyszeń kulturalnych, oświatowych, religijnych.
Ekspozycja prac autorskich oraz rzemiosła regionalnego
Przegląd teatrów ulicznych.
Modlitwa ekumeniczna.
Koncert Granica 480.
Festiwal smaku - degustacja tradycyjnych wyrobów kulinarnych
Gry integracyjne dla dzieci i młodzieży - body art - artystyczne malowanie twarzy.
Trans graniczny rajd rowerowy.

Kontakt: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza (Lublin) tel. + 48 603 76 29 46 ks. Stefan Batruch

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz