niedziela, 19 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.II.2017

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą niedzielę, tj. 26.II.2017, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma jak zwykle o 10.00.
Niedziela ta, zwana Seropustną lub Niedzielą Przebaczenia Win, zakończy okres Przedpościa. W poniedziałek 20 bm. rozpocznie się Wielki Post, przygotowujący nas do święta Zmartwychwstania Pańskiego. W 2017 r. będzie ono obchodzone 16 kwietnia, zarówno według Paschalii juliańskiej, jak też i według gregoriańskiej. Poprzedni rok z analogiczną zbieżnością to rok 2014, zaś kolejnym będzie dopiero 2025.


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej ofiarowano 397 zł. 81 gr. Na subkonto Rady Parafialnej wpłacono w dniu 16 bm. 4.000 zł. (opłata 24 zł.). Bilans kolekt parafialnych: zebrano 2.215 zł. 70 gr., wpłacono 4.000 zł. (opłata 24 zł.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz