niedziela, 12 lutego 2017

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.II.2017

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!


1) Porządek publicznych celebracji greckokatolickich w Lublinie na najbliższy tydzień:

a) w kościele rzymskokatolickim pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Paderewskiego 20 (dojazd autobusami linii 13, 17, 18, 23, 26, 29, 42, 44)

14.II.2017 (wtorek) 17.30 Pontyfikalna Boska Liturgia w intencji pokoju

b) w cerkwi parafialnej Narodzenia NMP przy al. Warszawskiej (teren Muzeum Wsi Lubelskiej)


15.II.2017 (środa) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Spotkania Pańskiego (wprowadzenie i teksty zmienne w przekładzie śp. o archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami).

18.II.2017 (sobota) 18.00 Nieszpory

19.II.2017 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano dziś. 230 zł. 70 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 1.817 zł. 89 gr.

2 ♀ SPOTKANIE PANA, BOGA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. 
Święto Spotkania zaczęto obchodzić w Jerozolimie. Mamy opis jego celebrowania dokonany przez Eterię pielgrzymującą w IV wieku do miejsc świętych. Jak je wcześniej świętowano, tego nie wiemy. Z Jerozolimy święto przeszło do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód.
To święto, które zamyka cykl Bożego Narodzenia, przypomina nam, że Maryja swego „pierworodnego” Syna w 40 dniu po narodzeniu zaniosła, wg prawa Mojżeszowego, do świątyni jerozolimskiej, aby tu był ofiarowany Bogu i wykupiony (Łk 2, 22-37). Jezusa przyniesiono do świątyni i przedstawiono Bogu nie po to, żeby Go wykupić, ale jako Tego, Który był Bogu poświęcony. On też wtedy jako Syn Boży wziął ją w posiadanie. Starotestamentowe ceremonie kultowe, które przy tym spełniano były czymś ubocznym. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go "Światłem na oświecenie pogan". Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy "gromnice" i "Święto Matki Boskiej Gromnicznej". Członkowie cerkiewnych bractw trzymają je w ręku w ważniejszych momentach świętej Liturgii, w czasie nabożeństw pogrzebowych. Świece te stanowią sakramentale rzeczowe. Sakramentalia są to czynności poświęcenia i błogosławie­nia, podobne do sakramentów. Są to „znaki święte, które z pewnym podobień­stwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiąga się je przez modlitwę Kościoła" (Konstytucja o liturgii świętej, 60). O poświęcaniu mówimy wówczas, gdy jakiś człowiek albo jakiś przedmiot (np. dzwony kościelne) przeznaczone są na służbę Bogu. O błogosławieństwie mówimy wtedy, gdy prosimy Boga o błogosławieństwo dla ludzi (np. błogosławienie dzieci) albo dla przedmiotów (np. błogosławienie domu).
Antyfona 1
Ps 44,2 i 3.
- Wydało serce moje słowo dobre,* pieśń moją śpiewam królowi.
Refren: Przez wstawiennictwo Bogurodzicy ocal nas, Zbawicielu.
- Język mój – pióro pisarza prędko piszącego.* Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze.
- Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich,* dlatego błogosławi Ci Bóg na wieki.

Antyfona 2

Ps 44,4,5,6 i 7.
- Przypasz miecz Twój do biódr Twoich, najmocniejszy.* W śliczności Twojej i piękności Twojej nadciągnij.
Refren: Ocal nas, Synu Boży,* noszony na rękach sprawiedliwego Symeona, śpiewających Ci: alleluja.
- Szczęśliwie postępuj i króluj dla prawdy i cichości i sprawiedliwości,* a poprowadzi Cię przedziwnie prawica Twoja.
- Stolica Twoja na wieki wieków,* berłem prawości – berło królestwa Twego.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. Jednorodzony Synu...

Antyfona 3

Ps 44,11,13 i 18.
- Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.
Troparion, ton 1: Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* z ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz,* co oświeca znajdujących się w ciemności.* Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy,* któryś wziął w objęcia Wybawcę dusz naszych,* obdarzającego nas zmartwychwstaniem.
- Najbogatsi z ludu przynoszą dary, by zyskać twe względy.
- Będę wspominać imię twoje z pokolenia na pokolenie.
Śpiew na Wejście, Ps 97,2.
Objawił Pan zbawienie Swoje, przed oczyma pogan ukazał Swoją sprawiedliwość.
TROPARION, ton 1.
Witaj, Pełnałaski, Bogurodzico Dziewico,* z ciebie bowiem zajaśniało Słońce prawdy, Chrystus Bóg nasz,* co oświeca znajdujących się w ciemności.* Wesel się i ty, starcze sprawiedliwy,* któryś przyjął w objęcia Wybawcę dusz naszych,* obdarzającego nas zmartwychwstaniem.
Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.
KONTAKION, ton 1.
Łono Dziewicy uświęciłeś Swym narodzeniem* i pobłogosławiłeś, zgodnie z obietnicą, ręce Symeona,* teraz i nas zbawiłeś, Chryste Boże.* Uspokój walki w narodzie,* wzmocnij wiernych chrześcijan, Sam jeden Miłośniku człowieka.
PROKIMEN, ton 3.
Łk 1,46-48, pieśń Bogurodzicy.        
Wielbi dusza moja Pana,* i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Stych: Gdyż wejrzał na niskość służebnicy Swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
Apostoł: Hbr 7,7-17.
ALLELUJA
Łk 2,29 i 32.
Teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju, według słowa Twego.
Stych: Światłość na objawienie poganom i chwałę ludu Twego izraelskiego.
Ewangelia: Łk 2,22-40.
W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia święta:
Refren: Bogurodzico Dziewico, nadziejo chrześcijan,* osłoń, zachowaj i zbaw w tobie ufność pokładających.
Irmos: W Prawie my wierni pod niejasnością litery
odkrywamy figurę:
każdy pierworodny męskiej płci
będzie ofiarowany Bogu.
Dlatego uwielbiamy pierworodne Słowo Ojca Przedwiecznego
i pierworodnego Syna Matki Dziewicy.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 115,13.
Kielich zbawienia wezmę* i imienia Pańskiego będę wzywać,* alleluja 3x.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz