niedziela, 25 grudnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 25.XII.2016

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


31.XII.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

1.I.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (jest to tzw. Niedziela Ojców, bezspośrednio poprzedzająca Boże Narodzenie)


2) Kończy się rok kalendarzowy 2016. Jest to czas na podsumowanie wyników finansowych zbiórek prowadzonych w naszej Parafii w sposób ciągły.

a) Na Fundusz Miłosierdzia do przeznaczonej nań specjalnej skrzynki-skarbonki zebrano, poczynając od 7.XI.2016, kwotę 106 zł. oraz 2,10 euro (9 zł. 27 gr.) i 0,11 USD (46 gr.); przeliczenia wartości obcych monet dokonano wg. tabeli A kursów średnich NBP z 23 bm. Łącznie z 466 zł. 78 gr. zebranych wcześniej otrzymujemy kwotę 582 zł. 51 gr. i taka też zostanie wysłana na konto CARITAS eparchii metropolitalnej - łącznie z należnością za świece sprzedane w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (72 zł.). Koszty przekazu poniesie wpłacający.

b) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 264 zł. 60 gr. Całoroczny bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 11.316 zł. 17 gr., wydano z gotówki 460 zł. 18 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.).  
Dla prawidłowego zbilansowania różnica między kwotą zebraną i wydaną z gotówki winna być równa kwocie wpłaconej (z uwzględnieniem kosztów wpłat). Jak wynika z danych przywołanych powyżej, kwota wpłacona łącznie z opłatami jest jednak niższa od ww. różnicy o 91 zł. 89 gr. Zatem przed końcem br, na subkonto Rady Parafialnej trafi kwota 88 zł. 39 gr. (koszt wpłaty 3 zł. 50 gr.), dzięki czemu roczny bilans zostanie zamknięty stanem idealnej zgodności między tym, co zostało zebrane i wydane gotówką na drobne potrzeby bieżące, oraz tym, co wpłacono na subkonto Rady Parafialnej (z kosztami wpłat włącznie). 
O wydatkach z ww. subkonta poinformować mogą osoby mające doń dostęp, czyli Ksiądz Proboszcz i Pani Skarbnik Rady Parafialnej.
Ze strony śp. o. archim. Romana Piętki, MIC (1937-2011)


NIEDZIELA PRZED BOŻYM NARODZENIEM
W niedzielę 18 grudnia, lub najbliższą, obchodzi się wspomnienie świętych Starego Testamentu od Abrahama do św. Józefa, oblubieńca Maryi, z których w prostej linii narodził się obiecany Mesjasz. Nazywa się ona Niedzielą Ojców, lub Niedzielą Genealogii Jezusa (Mt 1,1-25). Jest to jakby przedłużenie poprzedniej niedzieli. Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy przed Chrystusem „podobali się Bogu”. Ona bezpośrednio przygotowuje nas do Bożego Narodzenia.
TROPARION, ton 2.
Wielkie są czyny dokonane przez wiarę!* W samym środku ognia, jak na spokojnej wodzie,* radowali się trzej młodzieńcy,* i prorok Daniel dla lwów, jak dla owieczek, stał się pasterzem.* Dzięki ich wstawiennictwu, Chryste Boże, zbaw dusze nasze.
KONTAKION, ton 6.
Wzgardziwszy idolem* ręką uczynionym,* osłoniwszy się jak tarczą Bytem Nieopisanym,* Trzej Młodzieńcy, zyskaliście chwałę w próbie ognia.* Pośrodku ognia nie do zniesienia stojąc,* wzywaliście Boga.* Pospiesz, o Litościwy,* i miłosiernie przyjdź nam z pomocą, bo, jeśli zechcesz, wszystko możesz.

PROKIMEN, ton 4.
Dn 3,26 i 27.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych,* i chwalebne i sławne imię Twoje na wieki.
Stych: Bo sprawiedliwy jesteś we wszystkim, co nam uczyniłeś.
Apostoł: Hbr 11,9-10 i 32-40.
ALLELUJA
Ps 43,2 i 33,18.
Boże, uszami naszymi słyszeliśmy, ojcowie nasi nam opowiadali.
Stych: Wybawiłeś nas od uciskających nas, a tych, którzy nas nienawidzą zawstydziłeś.
Ewangelia: Mt 1,1-25.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 148,1.
Chwalcie Pana z niebios,* chwalcie Go na wysokościach. I drugi:
Ps 32,1.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz