niedziela, 3 kwietnia 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 3.IV.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W przyszłym tygodniu, w dniach od czwartku 7 bm. do niedzieli 10 bm., odbywać się będą w naszej cerkwi parafialnej rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Ezechiasz Cieśla OFM z klasztoru w Użhorodzie. Program rekolekcji jest zarazem rozkładem celebracji na najbliższy tydzień.


7.IV.2016 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Zwiastowania NMP - teksty zmienne pod ogłoszeniami, przekład autorstwa śp. o. archim. Romana Piętki MIC)

8.IV.2016 (piątek) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

9.IV.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

10.IV.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego


W ramach każdej z ww. celebracji wygłoszona zostanie nauka rekolekcyjna, zaś po celebracji - spotkanie z o. Ezechiaszem w domu parafialnym (ul. Botaniczna 1/al. Warszawska 71).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


2) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 315 zł. 93 gr. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie jutro wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 1.028 zł. 13 gr. (minus 13 zł. 50 gr. kosztów).


3) Z uwagi na pośpiech związany z dzisiejszym posiedzeniem Rady Parafialnej nie opróżniono skrzynki świeczkowej ani skarbonki Funduszu Miłosierdzia. Pieniądze wrzucone tam w dniu dzisiejszym zostaną włączone do bilansu przyszłej niedzieli.
25 ♀ ZWIASTOWANIE NAJŚW. BOGURODZICY PANI NASZEJ I ZAWSZE DZIEWICY MARYI


TROPARION, ton 4.
Dziś początek naszego zbawienia * i ujawnienie odwiecznej tajemnicy. * Syn Boży staje się Synem Dziewicy * i Gabriel zwiastuje Łaskę. * Dlatego my z nim wołamy do Bogurodzicy: * "Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą"!
KONDAKION, ton 8.
O, Waleczna Hetmanko, zwycięską wdzięczności pieśń, * z nieszczęść wyswobodzeni, słudzy Twoi, niesiem Ci, Bogurodzico. * Ty, która posiadasz moc niezwyciężoną, * od wszelkich nieszczęść wybaw nas, * byśmy do Ciebie wołali: * Witaj, Oblubienico Dziewicza.
PROKIMEN, ton 4.
Ps 95, 2.
Opowiadajcie dzień po dniu * zbawienie Boga naszego.
Stych: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystka ziemio.
Apostoł: Hbr 2, 11-18.
ALLELUJA
Ps 71, 6 i 17.
Zstąpi jak deszcz na runo i jak krople na ziemię kapiące.
Stych: Niech będzie Imię Jego na wieki błogosławione, przed słońcem trwa Imię Jego.
Ewangelia: Łk 1, 24-38.
W miejsce Prawdziwie godne aż do Zakończenia święta:
Refren: Zwiastuj, ziemio, wielką radość; * niebiosa, opowiadajcie chwałę Bożą.
Irmos: Ręka grzesznych niech nie dotyka
Żywego Przybytku Bożego.
Usta wiernych niemilknąco śpiewając Bogurodzicy anielskie powitanie,
z radością niech wołają:
"Witaj, Pełna łaski, Pan z Tobą"!
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 113, 13.
Pan obrał Syjon, * obrał go na mieszkanie sobie, alleluja 3x.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz