niedziela, 7 lutego 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 7.II.2016

CHRYSTOS  RAŻDAJETSIA!
1) Rozkład celebracji w cerkwi lubelskiej na następny tydzień:


12.II.2016 (piątek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - święto Trzech Hierarchów (wprowadzenie pióra śp. o. archim. Romana Piętki MIC i teksty zmienne w jego przekładzie - pod ogłoszeniami)

13.II.2016 (sobota) 18.00 Nieszpory

14.II.2016 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma2) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 221 zł. Kwota powyższa, po strąceniu 3 zł. 50 gr. na koszty przekazu, zostanie wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej jako cathedraticum. Obecny bilans tej daniny wynosi zatem 374 zł. 70 gr. (minus 6 zł. 50 gr. kosztów).


3) Do skrzynki świeczkowej zebrano 35 zł. 1 bm. na subkonto Rady Parafialnej wpłacono 900 zł. (plus koszty - 5 zł. 40 gr.). Bilans kolekt jest następujący: zebrano 1365 zł. 24 gr., wydano z gotówki 38 zł., wpłacono 1500 zł. (koszty 8 zł. 90 gr.).


4) W związku z trwającym w Kościele katolickim Rokiem Miłosierdzia, na podstawie pisma  Ekonoma Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej z 28 stycznia br. (l.dz. 55/I/2016), od dzisiejszej niedzieli w cerkwi lubelskiej ustawiona została stała skrzynka-skarbonka (obok skrzynki świeczkowej), do której zbierane będą pieniądze na tzw. Fundusz Miłosierdzia. Środki z tej zbiórki zasilą konto eparchialnej CARITAS. W dniu dzisiejszym zebrano 67 zł.


30   ± Świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO             WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO.


Uroczystość wspólna dla trzech świętych ojców naszych i wielkich arcybiskupów: BAZYLEGO WIELKIEGO, GRZEGORZA TEOLOGA i JANA ZŁOTOUSTEGO została ustanowiona ok. 1100 roku w Konstantynopolu za cesarza Aleksego Komnena (1081-1118) w wyniku gorących sporów między wybitnymi i pobożnymi chrześcijanami oddanymi Kościołowi na temat, który z tych świętych jest większy. Jedni optowali za Bazylim z powodu błyskotliwej jego inteligencji i surowego trybu życia; inni uważali, że przewyższa pozostałych  Jan przez wdzięk bijący z jego kazań; wspaniała zaś retoryka, zręczna dialektyka i czarujący styl literacki jeszcze innym kazał trzymać stronę Grzegorza.
W tym braku zdecydowania zwrócono się do świętego i mądrego biskupa Jana Mauropusa, metropolity Euchaity. Ten zaczął się modlić. Następnej nocy miał widzenie trzech wielkich Nauczycieli, którzy mu powiedzieli: " Powiedz tym chrześcijanom, by przerwali bezużyteczne dyskusje. Przed Bogiem żaden z nas nie jest większy od drugiego. My stanowimy jedno: między nami niema rozdźwięków i podziałów. W co wierzy i czego naucza jeden z nas, w to samo wierzą i tego nauczają inni. Wstań więc i zwróć im uwagę, żeby trwali w zgodzie i pokoju. I aby praktycznie podkreślić jedność naszej wiary, wybierz dzień i spraw, by odprawiano Służbę Bożą ku naszej czci dla podziękowania Bogu za łaski, którymi nas trzech obdarzył, a przez nas Kościół; a szczególnie za to, że w prawdziwej wierze i jej nauczaniu zawsze Bóg nas zachowywał w jedności i zgodzie ze Świętym Kościołem Katolickim".
I tak się stało. Jan wybrał dzień 30 stycznia dla obchodzenia tego nowego święta i ułożył na nie wspaniałą Liturgię Godzin. W Ojkosie porównał Trójcę Świętą oświecającą świat myśli z triadą hierarchów oświecających świat realny, na który składają się cztery żywioły. Grzegorz tchnął w ziemski świat ogień, Bazyli powietrze, a „ten, który ma złote serce i usta” – wodę. Dzięki swej elokwencji prowadzili z ziemi ku rzeczom wyższym. Odtąd, jak śpiewamy w tej Liturgii Godzin, troiste słońce świeci tego dnia.
TROPARION, ton 4.
Równi w godności Apostołom* i nauczyciele powszechni Kościoła,* proście Pana wszechświata* o pokój dla świata i bogate miłosierdzie dla dusz naszych.
KONTAKION, ton 2.
Świętych i głoszących bożą naukę heroldów, kwiat nauczycieli,* przyjąłeś do siebie, Panie,* darząc pokojem i pełnią wszelkiego Twojego dobra.* Trudy ich i wysiłki przyjąłeś ponad całopalne ofiary,* Sam jeden darzący chwałą Swych świętych.
PROKIMEN, ton 8.
Ps 18,5 i 2.
Na wszystką ziemi wyszedł głos ich* i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
Stych: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
            Apostoł: Hbr 13,7-16.
ALLELUJA
Ps 88,6 i 8.
Będą wysławiać niebiosa cuda Twoje, Panie, i prawdę Twoją w zgromadzeniu świętych.
Stych: Bóg, Który jest wielbiony w radzie świętych wielki i straszliwy nad wszystkich, którzy są dokoła Niego.
            Ewangelia: Mt 5,14-19.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 32,1.
Weselcie się, sprawiedliwi w Panu,* prawym przystoi uwielbienie,* alleluja 3x.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz