niedziela, 28 lutego 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 28.II.2016

Sława Isusu Chrystu!


1)  Sobota 5 marca br. jest w naszym obrządku jedną z tzw. sobót zadusznych (ukr. zaupokijni suboty). Zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w intencji naszych zmarłych (zachęcamy do przyniesienia karteczek z imionami). Początek Liturgii o 18.00

2) W niedzielę 6 marca br. zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

3) We środę 9 marca br. odwiedzi Lublin Wielce Błogosławiony Światosław Szewczuk, Arcybiskup Większy (Patriarcha) Kijowsko-Halicki, zwierzchnik UKGK. Spotka się z władzami miasta i regionu, z Metropolitą Lubelskim oraz gronem rektorskim KUL. O 16.30 w kampusie głównym KUL przy al. Racławickich 14 wygłosi wykład otwarty na temat "Koncepcji Ekumenicznej UKGK". Dokładna lokalizacja wykładu podana zostanie w ogłoszeniach z przyszłej niedzieli (zapewne będzie także ogłoszona na stronie Uniwersytetu kul.pl - w przyszłym tygodniu).

4) W zeszłą i bieżącą niedzielę na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano łącznie 595 zł. 90 gr. 20 bm. zakupiono opakowanie podgrzewaczy (wykorzystywanych w oświetleniu cerkwi) za 6 zł. 99 gr. Bilans kolekt jest zatem następujący: zebrano 2.273 zł. 57 gr., wydano z gotówki 44 zł. 99 gr., wpłacono 1.500 zł. (koszty 8 zł. 90 gr.).

5)  Na Fundusz Miłosierdzia w zeszłą i bieżącą niedzielę zebrano 107 zł., zatem łączna kwota zbiórki na Fundusz wyniosła 224 zł.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz