niedziela, 13 grudnia 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 13.XII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W najbliższą sobotę, tj. 19.XII.2015,  w Katedrze Metropolitalnej w Przemyślu odbędą się uroczystości intronizacyjne nowego Metropolity UKGK w RP - J.E. Ks. Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Początek o 10.00.

2) Tego samego dnia przypada uroczystość św. Mikołaja Cudotwórcy (teksty zmienne Liturgii w przekładzie śp. o. archim. Romana Piętki MIC - pod ogłoszeniami). Z uwagi na intronizację Metropolity Eugeniusza liturgiczne wspomnienie pamięci Świętego przeniesione zostanie na niedzielę 20.XII,2015. Na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w cerkwi lubelskiej zapraszamy jak zwykle o 10.00

3) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 248 zł. 80 gr. Kwotę powyższą, zaokrągloną w górę do 250 zł. na koszt wpłacającego, na jego koszt wyślemy na konto Kurii Metropolitalnej, która przekaże wszystkie wpływy ze zbiórki Andrzejowego Grosza Wydziałowi Pastoralno-Misyjnemu Kurii Patriarchalnej UKGK w Kijowie.

4) CARITAS Archdiecezji Przemysko-Warszawskiej zachęca do nabywania świec wigilijnych,
dochód z których wspomoże ubogie dzieci. Koszt dużej świecy 15 zł., małej zaś 6 zł. (Parafia otrzymała 12 świec dużych i 25 małych). Jak na razie przychód ze sprzedaży osiągnął kwotę 95 zł. (sprzedano 5 małych świec i 3 duże, co oznacza przychód o 20 zł. większy, niżby wynikało z cen urzędowych).

5)  Do skrzynki świeczkowej w okresie 4-13.XII.2015 wrzucono 67 zł. 56 gr. Obecny zatem "bilans gotówkowy" wynosi minus 422 zł. 89 gr.


6 ± Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy.
            Ten święty biskup żył za cesarzy Dioklecjana (284-305) i Maksymiana (305-308). Po kilku latach życia w klasztorze, z powodu wyjątkowych i wspaniałych cnót, podniesiony został do godności biskupiej. Stawał zawsze w obronie chrześcijan i odważnie głosił prawdziwą naukę religijną, dlatego przez władze miasta, po różnych torturach, został uwięziony wraz z innymi chrześcijanami. Gdy do władzy w cesarstwie rzymskim doszedł Konstantyn Wielki (306-337), więźniowie wyszli zza krat. Otrzymał też wolność św. Mikołaj (Nikolaos, gr nike, zwycięstwo, laos, lud, „odniósł zwycięstwo dla swojego ludu”?) i wrócił do Miry na biskupstwo i za kilka lat wziął udział w Soborze Powszechnym w Nicei w 325 roku. Umarł w podeszłym wieku, zostawiając wiernym swe ciało jako relikwie, źródło pociechy i uzdrowień. Pozostał jakby żywy nawet po śmierci, otrzymując z nieba dar działania cudów. Jego relikwie od 1084 roku przechowuje się w Bari na południu Włoch (wspomnienie 9 maja). Jego moc czynienia cudów zrodziła pełne niezwykłości legendy, będące przyczyną tradycyjnych dziecięcych radości tak na Zachodzie jak i na Wschodzie.
TROPARION, ton 4.
Przez prawdziwość swych czynów,* ojcze i arcypasterzu Mikołaju,* stałeś się regułą wiary dla swej owczarni,* wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości,* dlatego przez swą pokorę doszedłeś do wywyższenia,* przez ubóstwo do bogactwa.* Proś Chrystusa Boga o zbawienie dusz naszych.

KONTAKION, ton 3.
Pośród mieszkańców Miry, święty, byłeś kapłanem,* wypełniłeś bowiem, wielebny, nakaz Ewangelii Chrystusa:* położyłeś życie swoje za swoich ludzi* i wybawiłeś niewinnych od śmierci.* Dlatego też otrzymujesz cześć jako wielki powiernik łaski bożej.
PROKIMEN, ton 7.
Ps 63, 11 i 2.                                                                                                                                 
Będzie się weselił sprawiedliwy w Panu* i będzie w Nim miał nadzieję.
Stych: Wysłuchaj, Boże, prośbę moją, gdy się modlę.
            Apostoł: Hbr 13,17-21.
ALLELUJA
Ps 131, 9 i 13.                                                                                                                               
Kapłani Twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci Twoi niechaj się weselą.
Stych: Albowiem Pan obrał Syjon, obrał go Sobie na mieszkanie.
Ewangelia: Łk (urywek 24) 6,17-23.
ŚPIEW NA KOMUNIĘ
Ps 111,7.
W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy,* nie będzie się bał złych pogłosek,* alleluja 3x.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz