środa, 22 lipca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 19.VII.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) W przyszłą niedzielę, tj. 26.VII.2015, zapraszamy na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.

2) W dniu 17 bm. zmarła Mama naszego Ks. Proboszcza p. Katarzyna Batruch. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniach 24-25 bm. (szczegóły na cerkiew.nazwa.pl).
Pamiętajmy o Zmarłej w naszych modlitwach.


3) Na tacę i do skrzynki świeczkowej zebrano 192 zł. 72 gr. Poza tym jedna z wiernych złożyła ofiarę indywidualną w wysokości 200 zł. Łączna zatem suma kolekt czerwcowo-lipcowych do wpłaty na subkonto Rady Parafialnej wynosi 937 zł. 43 gr. Środki zebrane w niedzielę 26 bm. zostaną włączone do kolekt sierpniowych.

4) Kolejne ogłoszenia, jeśli Bóg pozwoli, zostaną opublikowane w niedzielę 16.VIII.2015. Wtedy też podana zostanie suma kolekt za okres od 26 lipca do 16 sierpnia br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz