niedziela, 12 lipca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 12.VII.2015

Sława Isusu Chrystu! 1) W najbliższą niedzielę (19.VII.2015) zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00

2) Na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 153 zł. Kwota ta (po strąceniu 3 zł. na poczet kosztów przekazu) zostanie jutro wpłacona na konto Kurii Metropolitalnej tytułem świętopietrza. Pieniądze zebrane na tacę we wszystkich parafiach naszej Archidiecezji zasilą budżet Stolicy Rzymskiej.

3) Do skrzynki świeczkowej w dniach 7-12 bm. zebrano łącznie 48 zł. 60 gr. Łączna zatem suma kolekt czerwcowo-lipcowych dostępnych w gotówce wynosi obecnie 544 zł. 71 gr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz