niedziela, 29 marca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 29.III.2015

Sława Isusu Chrystu!1) Rozkład celebracji na następny tydzień:


1.IV.2015 (środa) 18.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

4.IV.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

5.IV.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma - jest to Niedziela Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy, zwana również Kwietną bądź Palmową; po Liturgii pobłogosławione zostaną gałązki wierzbowe i palmy


2) Do skrzynki świeczkowej i na tacę zebrano dziś 210 zł. 10 gr., co po dodaniu do dotychczasowej sumy kolekt lutowo-marcowych daje łącznie 1173 zł. 70 gr. Od tej sumy należy jednak odjąć wydatki:

a) p. J. Kowalczykowi zrefundowano koszt zakupu formatki gładkiej przejrzystej czyli szyby pleksiglasowej do gabloty parafialnej przy furcie do skansenu - w kwocie 54 zł.;

b) p. J. Szwajcowskiemu zrefundowano koszty zakupu lampy sodowej do iluminacji cerkwi na zewnątrz (46 zł. 50 gr.) oraz środków chemicznych i środków trwałych na potrzeby prac porządkowych przy plebanii (łącznie 87 zł.).

Zatem po uwzględnieniu powyższych rozchodów do wpłaty na subkonto Rady Parafialnej tytułem kolekt lutowo-marcowych pozostaje kwota 986 zł. 20 gr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz