niedziela, 15 marca 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 15.III.2015

Sława Isusu Chrystu!


1) Za tydzień, tj. 22.III.2015, przypada IV Niedziela Wielkiego Postu, poświęcona w sposób szczególny wspomnieniu św. Jana Klimaka. Zapraszamy na Boską Liturgię św. Bazylego Wielkiego.

2) Wysokość kolekty z przyczyn organizacyjnych podana zostanie w następnych ogłoszeniach, zbiorczo dla III i IV Niedzieli Wielkiego Postu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz