niedziela, 22 września 2013

Ks. B. Pańczak o tegorocznym (2013) naborze do seminarium lubelskiego

Oryginał artykułu (czcionką ukraińską) na stronie seminaryjnej.


Nowi dżereła pokłykań 

Opublikowano: piątek, 20, wrzesień 2013 21:52 |

 o. Bohdan Panczak 17 weresnia widbuwsia druhyj tur naboru kandydatiw do Mytropołyczoji Duchownoji Seminariji w Lubłyni, odnoznacznyj z pryjniattiam na studiji na bohosłowśkomu fakulteti Katołyćkoho Uniwersytetu Iwana Pawła II. Kożna z naszych jeparchij bahatsza cioho roku na odnoho perszokursnyka. Zasoby masowoji informaciji widmityły neoczikuwane zbilszennia czysła ochoczych staty swiaszczenykamy u Polszczi. Ne sprawdżujujut´sia prohnozy sociołohiw i inszych fachiwciw wid ludyny. Ne widomo jak pojasnyty te, szczo seminarija w Lubłyni pryjniała try razy bilsze kandydatiw, niż peremyśka. Nasprawdi wse je tak, jak maje buty. Duch wije, kudy chocze (Iw 3,8), ne kerujet´sia żodnym suczasnym GPS, jakym znawci suspilnych procesiw chotiły b wyznaczyty joho marszrut. I w nas ciohoricznyj nabir staw istorycznym.
Ne pid ohladom czysła pryjniatych, bo dwoje nowych kandydatiw ce statystyczna serednia z ostannich rokiw. Istorycznym je misce jich pochodżennia – parafiji w Inśku i Warszawi. Na mapi pokłykań wydno, szczo Zachidne Pomor‘ja i centralna Polszcza z Warszawoju, ce bili plamy koły jdet´sia pro rukopołożenych u swiaszczenstwo. Czy ce poczatok nowych tendencij? Duch powije, kudy zachocze. Ne warto peredbaczuwaty, szczob ne osmiszytyś, jak wiszczuny spustinnia seminarij. Treba buty hotowym na neoczikuwane.
Pidtwerdyłaś zate tendencija najawna wid kilkoch rokiw. Połowyna seminarystiw pochodyt´ zi zmiszanych rodyn, w jakych wybir hreko-katołyćkoji opciji ne buw czymoś oczewydnym. Dechto w dozriłomu wici wernuwsia do tradyciji swojich bat´kiw. Szcze raz Duch daje dokaz swojeji suwerennosti. Wrachowujmo ce w naszych – czasto pochmurych – rozdumach pro majbutnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz