niedziela, 1 maja 2011

Lublin - ogłoszenia parafialne 1.V.2011

CHRYSTOS WOSKRES!

Porządek celebracji na najbliższy tydzień będzie następujący:

3.V (wtorek) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma za pomyślność Rzeczypospolitej i Panachyda za spokój duszy Porfiriusza Skarbek-Ważyńskiego h. Abdank (1730-1804), w latach 1790-1804 greckokatolickiego (unickiego) biskupa chełmskiego, gorącego zwolennika Ustawy Rządowej, cywilnego przywódcy insurekcji kościuszkowskiej w ziemi chełmskiej*

4.V (środa) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

6.V (piątek) 17.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (wspomnienie św. wielkiego męczennika i cudotwórcy Jerzego Zwycięzcy - drugiego, obok św. Jozafata, drugorzędnego współpatrona cerkwi lubelskiej)


-----------------

*) O władyce Porfiriuszu zob. m.in. notkę autorstwa ks. diakona Piotra Siwickiego, a także na stronie dziedzictwo.polska.pl jego list z 1792 r., wzywający do obrony dzieła 3 Maja przed najazdem rosyjskim (z komentarzem i notą bibliograficzną).

Parafia lubelska dla uczczenia 200. rocznicy śmierci biskupa Porfiriusza wydała reprint zbioru synodów diecezjalnych chełmskich. Pierwodruk ukazał się sto lat (z okładem!) wcześniej w Poznaniu, zaś wydawcą był znany historyk Unii biskup Edward Likowski.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz