sobota, 7 maja 2011

Kraków: zaproszenie na konferencję o śp. Leonie Getzu


„Ocalić od zapomnienia - Leon Getz malarz krakowski”

13 maja 2011 r. odbędzie się konferencja i wernisaż poświęcony
Leonowi Getzowi

9:00 Panachyda przy grobie Leona Getza - Cmentarz Rakowicki (wejście od ul. 29-go Listopada)
11:00 Konferencja - ul. Kanonicza 15
Program konferencji:
1. dr Krystyna Samsonowska, Leon Getz – zarys biografii
2. dr Ołeh Sydor,  Домбє в житті і творчості Льва Ґеца
3. mgr Krzysztof Nowakowski,
Leon Getz – patriota i społecznik (1914-1970)
4. dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Z pamiętników Leona Getza
5. mgr Marta Superson-Haładyj, Pamiętniki Leona Getza jako źródło do badań nad społecznością ukraińską w Polsce
16:00 Wernisaż prac  Leona Getza (zbiory Muzeum Historycznego w Sanoku) - Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, ul. Kanonicza 19-21
-         Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Aleksandry i Zorjany Mychajłenko

Organizatorzy: Parafia Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie.
Patronat Honorowy: Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz