niedziela, 10 kwietnia 2011

Lublin - ogłoszenie parafialne 10.IV.2011

Sława Isusu Chrystu!

1) Porządek celebracji na najbliższy tydzień:

środa 13.IV - 17.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

piątek 15.IV - 17.00 Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Niedziela Kwietna 17.IV - 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma, poświęcenie gałązek wierzbowych i palm


2) W piątek 15 bm. w sposób szczególny wspominać będziemy bł. Emiliana Kowcza. Program uroczystości podany został we wpisie z 7 bm. Ks. Proboszcz uprasza o zgłaszanie się chętnych do pomocy materialnej i organizacyjnej w związku z potrzebą ugoszczenia pielgrzymów z Ukrainy.


3) Zachęcamy, by w modlitwie osobistej wspomnieć ofiary tragedii smoleńskiej w jej pierwszą rocznicę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz