niedziela, 8 lipca 2018

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.VII.2018

Sława Isusu Chrystu!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej na najbliższy tydzień:


12.VII.2018 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła)

15.VII.2018 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma

UWAGA! Na okres wakacji letnich zawiesza się niedzielną Liturgię o 12.15!2) Zbiórka na tacę podczas Liturgii 12 bm. przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Rzymskiej (świętopietrze, ukr.  Petriw hrisz).3) Na tacę w dniu dzisiejszym oraz do skrzynki świeczkowej w dniach 1-8 bm. zebrano 841 zł. 45 gr. oraz 100 hrywien ukraińskich (wg. tabeli kursów średnich A NBP z 6 bm. jest to równowartość 14 zł. 14 gr.), czyli łącznie 855 zł. 59 gr. Bilans kolekt parafialnych: zebrano 13.221 zł. 20 gr., wydano z gotówki 501 zł. 76 gr., wpłacono 12.000 (opłaty 72 zł.). Różnica między kwotą pieniędzy zebranych a sumą środków wydanych z gotówki oraz wpłaconych na konto (z uwzględnieniem opłat) wynosi obecnie 647 zł. 44 gr. Po strąceniu 3 zł. 84 gr. na koszty wpłaty, pozostała kwota (643 zł. 60 gr.) zostanie wpłacona na subkonto Rady Parafialnej.


4) Z dniem dzisiejszym prowadzący niniejszy blog zaprzestaje zajmowania się finansami Parafii lubelskiej i troskę o przeprowadzanie kolekt, przeliczanie pieniędzy, ich ewentualne wydatkowanie z gotówki oraz wpłacanie na konta (subkonto Rady Parafialnej, konta CARITAS czy Kurii Metropolitalnej) pozostawia Osobom mającym dostęp do parafialnego rachunku bankowego, tj. Księdzu Proboszczowi oraz Pani Skarbnik Rady Parafialnej. Informacje dotyczące kwestii finansowych pojawiać się tu będą w przyszłości jedynie wtedy, gdy jedna z ww. Osób zechce je nadesłać właścicielowi bloga. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz