niedziela, 27 listopada 2016

Lublin - ogłoszenia parafialne 27.XI.2016

Sława Isusu Chrystu!1) W przyszłą niedzielę, tj. 4.XII.2016, zapraszamy do cerkwi lubelskiej na Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma o 10.00.


2) 1 bm. nadzór budowlany zamknął cerkiew greckokatolicką pw. Trójcy Świętej w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. Powodem decyzji był stan tej XVI-wiecznej budowli (dawnego kościoła). Aby świątynia mogła zostać dopuszczona do użytkowania, konieczny jest szybki remont. W związku z powyższym, JE Ks. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz, Metropolita Przemysko-Warszawski, pismem z dnia 25 bm. (l.dz. 727/XI/2016) wystosował apel o przeprowadzenie we wszystkich cerkwiach eparchii metropolitalnej zbiórki pieniężnej na rzecz cerkwi w Braniewie. W myśl ww. apelu, decyzją Ks. Proboszcza środki zebrane dziś na tacę zostaną przeznaczone na pomoc braniewskiej wspólnocie parafialnej w przywróceniu cerkwi do użytku. Kwota zebrana na tacę wyniosła 307 zł. 01 gr.


3)  Do skrzynki świeczkowej zebrano dziś 32 zł. 52 gr., zaś 23 bm. wpłacono na subkonto Rady Parafialnej kwotę 700 zł. (opłata - 4 zł. 20 gr.).  Bilans kolekt parafialnych przedstawia się zatem następująco: zebrano 10.627 zł. 22 gr., wydano z gotówki 449 zł. 24 gr., wpłacono 10.700 zł. (koszty 64 zł. 10 gr.). 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz