niedziela, 8 lutego 2015

Lublin - ogłoszenia parafialne 8.II.2015

CHRYSTOS RAŻDAJETSIA!1) Porządek celebracji w cerkwi lubelskiej w najbliższym tygodniu:


12.II.2015 (czwartek) 18.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (wspomnienie Trzech Hierarchów - Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Chryzostoma)

14.II.2015 (sobota) 18.00 Nieszpory

15.II.2015 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma (święto Spotkania Pańskiego - odbędzie się błogosławieństwo świec)


2) Otrzymaliśmy informację, z której wynika, że Parafia nasza otrzymała była z Caritas 3 świece duże (cena sprzedażna 15 zł.), 18 świec małych (po 6 zł.) oraz 40 kartek świątecznych (po 3 zł.).
Zatem wierni nabyli 2 świece duże (30 zł.), 15 małych (90 zł.) i 21 kartek (63 zł.) - czyli łączna należność Parafii wobec Caritas wynosi 183 zł. Kwota powyższa zostanie jutro wpłacona na konto Caritas. Natomiast reszta zebranych do skrzynki świeczkowej pieniędzy (458,51 - 183 = 275,51) jest przychodem własnym Parafii.

3) Do skrzynki świeczkowej w okresie 1-8 bm. oraz na tacę w dniu dzisiejszym zebrano 208 zł. 90 gr. Do kwoty tej doliczyć należy 100 zł. przekazane przez p. skarbnik Rady (środki nie wykorzystane ze zbiórki na wspólną Wigilię) oraz kwotę 275 zł. 51 gr. z tytułu grudniowo-styczniowych ofiar ze skrzynki świeczkowej - co czyni sumę 584 zł. 41 gr. Od sumy tej odjąć należy koszty wpłaty kolekt styczniowych (2 zł. 90 gr.) i przewidywany koszt wpłaty należności na rzecz Caritas (jw.) - otrzymany wynik 578 zł. 61 gr. jest tożsamy z sumą kolekt lutowych wg. stanu na dzień dzisiejszy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz