niedziela, 6 lipca 2014

Lublin - ogłoszenia parafialne 6.VII.2014

Sława Isusu Chrystu!


1) Porządek celebracji w najbliższym tygodniu:


12.VII.2014 (sobota) 18.00 Boska Liturgia św. Jana  Chryzostoma (święto Apostołów Piotra i Pawła)

13.VII.2014 (niedziela) 10.00 Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma


2) Zgodnie z powszechnie panującym w świecie katolickim zwyczajem, ofiary zbierane na tacę podczas Liturgii w dniu święta Apostołów Piotra i Pawła zostaną, jak co roku, przeznaczone na tzw. świętopietrze - czyli na potrzeby Stolicy Rzymskiej.  Apelujemy o hojne datki.

3) W dniu dzisiejszym na tacę i do skrzyneczki świeczkowej zebrano łącznie 249 zł. 40 gr. Po odliczeniu kosztów przekazu (2 zł. 50 gr.), pozostała kwota (246 zł. 90 gr.) zostanie jutro wpłacona na subkonto Rady Parafialnej.


4) Mają zamiar wstąpić w święty związek małżeński następujące osoby:


a) Mykoła Socha, ur. 1977, wyznania greckokatolickiego, stanu wolnego - i Karolina Koziura, ur. 1986, wyznania rzymskokatolickiego, stanu wolnego;

a) Roman Maciuk, ur. 1984, wyznania greckokatolickiego, stanu wolnego - i Switłana Szarhorodśka, ur. 1988, wyznania greckokatolickiego, stanu wolnego.

Każdy, kto by wiedział o ewentualnych przeszkodach małżeńskich zachodzących między ww. osobami, zawiadomić winien Ks. Proboszcza: tel. (+48) 603-762-946, e-mail: s_batruch@poczta.onet.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz